Standardisering inden for Informationsteknologi og Telekommunikation
46 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Standardisering inden for Informationsteknologi og Telekommunikation

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
46 pages
Danish

Description

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Standardisering inden for Informationsteknologi Telekommunikation ËÜ Generaldirektorat XIII, Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation STANDARDISERING · INFOBLADE FORORD tandardisenng er blevet et nøgleaspekt ι udviklingen af informationsteknologi og tele­kommunikation verden over. Denne informationspakke giver en beskrivelse af, hvordan Fællesskabet tager denne udfordring op. S Informationsteknologiens (IT) og telekommunikationens betydning viser sig på tre måder på det økonomiske og det samfundsmæssige felt: • informationsindustrien er allerede nu en af de største økonomiske sektorer og kan snart forventes at blive den største overhovedet på EF­plan: det er derfor af vital betydning, at Europa er ι stand til at konkurrere på verdensmarkedet inden for denne sektor • de fleste andre sektorer er stærkt på vej til at blive kritisk afhængige af IT hvad angår deres konkurrenceevne. Dette er allerede en realitet for flere sektorers vedkommende • det europæiske enhedsmarked bliver ikke en realitet, før man får fjernet de tekniske barrie­rer, der hæmmer informationsudvekslingen mellem de forskellige handelspartnere, der ι stigende grad benytter elektroniske hjælpemidler til behandling og transmission af informa­tion. Man kan ikke bruge det nuværende virvar af inkompatibelt hardware, software og kommunika­tionstjenester som grundlag, hvis man skal tilgodese fremtidens behov.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 33
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Exrait