VIe Verslag van de werkzaamheden van het comité voor wetenschappelijke en technische informatie en documentatie (CIDST) van de Europese Gemeenschappen
40 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

VIe Verslag van de werkzaamheden van het comité voor wetenschappelijke en technische informatie en documentatie (CIDST) van de Europese Gemeenschappen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
40 pages
Nederlandse

Description

Commissie van de Europese Gemeenschappì informatiebeheer Zesde Verslag van de werkzaam­heden van het Comité voor wetenschappelijke en technische informatie en documentatie (CIDST) van de Europese Gemeenschappen (1984-1985) Commissie van de Europese Gemeenschappen informatiebeheer Zesde Verslag van de werkzaam­heden van het Comité voor wetenschappelijke en technische informatie en documentatie (CIDST) van de Europese Gemeenschappen (1984­1985) P/ r' 'Π. ; Directoraat­generaal Informatiemarkt en innovatie 1986 EUR 10631 NL Uitgegeven door COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal Informatiemarkt en innovatie Bâtiment Jean Monnet LUXEMBURG NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hiernavolgende informaties wordt gemaakt Deze publikatie wordt eveneens in de navolgende talen uitgegeven ES ISBN 92-825-6387-1 DA ISBN 92-825-6388-X DE ISBN 92-825-6389-8 GR ISBN 92-825-6390-1 EN ISBN 92-825-6391-X FR ISBN 92-825-6392-8 IT ISBN 92-825-6393-6 PTN 92-825-6395-2 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1986 ISBN 92-825-6394-4 Catalogusnummer : CD-NU-86-001 -NL-C © EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1986 Printed in Belgium INHOUD biz. 1. Inleiding 1 A.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait