19e Verslag van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de gezondheidsvoor- waarden in de steenkolenmijnen en andere winningsindustrieën. Jaar 1981, Deel 2
108 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

19e Verslag van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de gezondheidsvoor- waarden in de steenkolenmijnen en andere winningsindustrieën. Jaar 1981, Deel 2

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
108 pages
Nederlandse

Description

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 19e VERSLAG van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen en andere winnings­industrieën JAAR 1981 DEEL 2 Deel 1 : Jaarverslag Deel 2: Bijlagen bij het jaarverslag EUR 9151 NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 19e VERSLAG van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen en andere winnings­industrieën JAAR 1981 DEEL 2 EUR 9151 NL Uitgegeven door COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal Informatiebemiddeling en Innovatie Bâtiment Jean Monnet LUXEMBOURG NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen, die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hier navolgende informaties wordt gemaakt Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: DA ISBN 92­825­4133­9 DE ISBN 92­825­4134­7 EN ISBN 92­825­4135­5 FR ISBN 92­825­4136­3 IT ISBN 92­825­4137­1 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1984 ISBN 92­825­4138­X Catalogusnummer: CD­NQ­84­B01­NL­C © EGKS — EEG — EGA, Brussel · Luxemburg, 1984 Printed ¡π the FR of Germany - 3 -LIJST DER BIJLAGEN Biz. 1. Mandaat en reglement van orde van het Permanent Orgaan 5 2. Mandaten van de werkgroepen van het Permanent Orgaan 17 3.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
EAN13 928254138
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait