Samenwerken in Europa. Gecoördineerd landbouwkundig onderzoek in de Europese Economische Gemeenschap
60 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Samenwerken in Europa. Gecoördineerd landbouwkundig onderzoek in de Europese Economische Gemeenschap

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
60 pages
Nederlandse

Description

iecoordineen landbouwkundig onderzoek in de t Europese Economische EUKÜPA Gemeenschap .':-'. -if-,Λ· Γ ■«li 1 Ί COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN landbouw Gecoördineerd landbouwkundig onderzoek in de Europese Economische EUROPA Gemeenschap Directoraat-generaal Landbouw en Directoraat-generaal Informatiemarkt en innovatie 1981 EUR 6720 NL Uitgegeven door COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal Informatiemarkt en innovatie Bâtiment Jean Monnet LUXEMBOURG NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hier navolgende informaties wordt gemaakt Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: DA ISBN 92-825-1977-5 DEN 92-825-1978-3 EN ISBN 92-825-1707-1 FRN 92-825-1882-5 IT ISBN 92-825-1979-1 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Deze brochure werd door Mary Cherry, Banbury, Engeland, voorbereid. ©EGKS-EEG-EGA, Brussel, Luxemburg, 1981 Printed in the FR of Germany ISBN 92-825-1980-5 Catalogusnummer: CD-NK-80-001-NL-C Inhoudsopgave Bladz. Voorwoord 5 Waarom gecoördineerd landbouwkundig onderzoek? 7 Hoe is het begonnen? 13 Hoe komt het onderzoek tot stand?5 Wie betaalt en wie organiseert het onderzoek? 19 Wat is tot nu toe bereikt?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait