Richtlijnen van de Europese Stichting

-

Documents
150 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

europese stichfing tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE STICHTING INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN NIEUWE VORMEN VAN ARBEIDSORGANISATIE RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE STICHTING INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN NIEUWE VORMEN VAN ARBEIDSORGANISATIE EF/83/10/NL Copyright: EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 1983 Aanvragen om vertaal- of reprodukti e rechten te richten aan de Directeur van de Stichting ( European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, LoughLinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland). VOORWOORD De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandig­heden is in het kader van haar researchprogramma sedert haar oprichting onder andere werkzaam op het gebied van de arbeidsorganisatie.Er werd in het bijzonder onderzoek verricht naar de ontwikkeling van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, met name met betrekking tot de volgende aspekten : 1) vermindering van lichamelijke en geestelijke belastingen van de werknemers 2) taakverrijking, wijziging van de taakinhoud en motivatie van de werknemers 3) mogelijkheden voor deelneming van de werknemers bij de voorbereiding, de tenuitvoerlegging en de kontrole op het sukses van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie 4) uitwerkingen op de produktiviteit en het economische prestatievermogen van het betrokken bedrijf.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 24
Langue Nederlandse
Signaler un problème

europese stichfing
tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden
RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE STICHTING
INTERNATIONALE VERGELIJKING
VAN
NIEUWE VORMEN VAN ARBEIDSORGANISATIE RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE STICHTING
INTERNATIONALE VERGELIJKING
VAN
NIEUWE VORMEN VAN ARBEIDSORGANISATIE
EF/83/10/NL Copyright: EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE
LEVENS- EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 1983
Aanvragen om vertaal- of reprodukti e rechten te richten
aan de Directeur van de Stichting ( European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions,
LoughLinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland). VOORWOORD
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandig­
heden is in het kader van haar researchprogramma sedert haar oprichting
onder andere werkzaam op het gebied van de arbeidsorganisatie.Er werd in het
bijzonder onderzoek verricht naar de ontwikkeling van nieuwe vormen van
arbeidsorganisatie, met name met betrekking tot de volgende aspekten :
1) vermindering van lichamelijke en geestelijke belastingen van de
werknemers
2) taakverrijking, wijziging van de taakinhoud en motivatie van de
werknemers
3) mogelijkheden voor deelneming van de werknemers bij de voorbereiding, de
tenuitvoerlegging en de kontrole op het sukses van nieuwe vormen van
arbeidsorganisatie
4) uitwerkingen op de produktiviteit en het economische prestatievermogen
van het betrokken bedrijf.
Er werd rekening gehouden met aspekten van zowel humanisering als
efficiency.
Ten einde de Stichting in staat te stellen om de ontwikkeling op dit gebied
vanuit een Europees oogpunt vergelijkend te beschrijven, werd een instrument
voor de verzameling van gegevens ontwikkeld, te weten de "richtlijnen van de
Europese Stichting (voor de systematische verzameling van gegevens over
nieuwe vormen van arbeidsorganisatie)", die aan het begin van deze
publicatie zijn opgenomen.
Dit instrument moest vervolgens aan de wetenschappelijke praktijk worden
getoetst. Een groep van drie researchinstituten in de Bondsrepubliek
Duitsland, Frankrijk en Italië onder leiding van het "Institut für
sozialwissenschaftliche Forschung" (München) werd met de uitvoering van deze
toetsing aan de hand van reeds voorhanden materiaal over case-studies
belast. Bovendien dienden via een vergelijkende beschrijving van de
voornaamste resultaten van de case-studies faktoren te worden aangewezen die
binnen de nationale kontekst van invloed zijn en die ondanks alle formele
overeenkomst tussen de gevallen geleid hebben tot een ten dele uiteenlopende
ontwikkeling in de diverse landen.
De onderhavige publikatie bevat de "Richtlijnen", de samenvattende analyse
van in totaal 12 case-studies, alsmede de evaluatierapporten van de
Vakbonden, de Werkgevers en de Regeringen die tijdens een kolloquium op 24
en 25 juni 1982 in Dublin werden opgesteld. De case-studies voor de
afzonderlijke landen zijn eveneens bij de Europese Stichting verkrijgbaar.
Het projekt werd uit naam van de Europese Stichting door Eberhard Kohler
begeleid. De ingediende resultaten zijn echter overeenkomstig de weten­
schappelijke traditie geheel voor verantwoordelijkheid van de auteurs en de
betrokken researchinstituten. RICHTLIJNEN VOOR DE EUROPESE STICHTING
(VOOR DE SYSTEMATISCHE VERZAMELING VAN INFORMATIE OVER
NIEUWE VORMEN VAN WERKORGANISATIE)
HERZIENE VERSIE (JUNI 1980)