Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för år 2000 och rådets rekommendation om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik

-

Documents
40 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för år 2000 & Rådets rekommendation om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik Sysselsättning & socialpolitik Europeiska kommissionen Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för år 2000 & Rådets rekommendation om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik Sysselsättning cSc socialpolitik Sysselsättning och Europeiska socialfonden Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik Enhet A.2 Dokument utfärdat på grundval av rådsdokument n 6433/00 och 5161/00 slutlig. Om ni vill få det elektroniska nyhetsbrevet "ESmail" från Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik ber vi er skicka e-post till empl-esmail@cec.eu.int. Nyhetsbrevet utkommer regelbundet på tyska, engelska och franska. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa­servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN 92-828-8965-3 © Europeiska gemenskaperna, 2000 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PA ICKE KLORBLEKT PAPPER FORORD I avdelningen om sysselsättning i Amsterdamfördraget fastställs att sysselsättningen är en fråga av gemensamt intresse, och den prioriteras högt i alla medlemsstater.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 24
Langue Swedish
Signaler un problème