Årsrapport 1999 över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen sammanfattning

Årsrapport 1999 över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen sammanfattning

-

Swedish
36 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Årsrapport över situationel i på narkotikaområdet i Eu ropeiska unionen Observera! Varken Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) eller de personer eller företag som agerar fört åtar sig något direkt eller indirekt ansvar för hur informationen i det här dokumentet kan komma att användas. Innehållet i rapporten ger inte på något sätt uttryck för ECNN:s åsikter beträffande den rättsliga ställningen för länder, territorier, städer eller områden eller för deras myndigheter. Detta gäller också beskrivningen av deras gränser eller gränslinjer. Om inget annat anges ger denna publikation, inbegripet eventuella rekommendationer eller åsiktsyttringar däri, inte uttryck för den policy som gäller inom ECNN, dess samarbetspartner, någon EU-medlemsstat eller något organ eller någon institution inom Europeiska unionen eller Europeiska gemenskaperna. Information om ECNN finns på dess webbplats (http://www.emcdda.org). En mängd övrig information om Europeiska unionen finns tillgänglig på Internet. Den kan nås via Europa-servern (http://europa.eu.int). Denna rapport finns på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska. Samtliga översättningar har utförts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. Dessutom finns en utvidgad version av rapporten på engelska. Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Swedish
Poids de l'ouvrage 7 Mo
Signaler un problème