Gezondheid en veiligheid op het werk in Europa

-

Documents
48 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Gezondheid en veiligheid op het werk in Europa — Waarheen nu? Europese Commissie Gezondheid en veiligheid op het werk in Europa — Waarheen nu? Tussentijds verslag over het actieprogramma van de Gemeenschap op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheidsbescherming op het werk (1996-2000) Conclusies van een door de Europese Commissie geor­ganiseerd seminar over gezondheid en veiligheid in Europa (Luxemburg, 11-12 juni 1998) Werkgelegenheid & sociale zaken Gezondheid Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken Eenheid V/F.5 Manuscript voltooid in januari 1999 De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en sociale zaken (DG V) van de Europese Commissie. Indien u geïnteresseerd bent in toezending van de elektronische infor-matiebrief „5mail" van het directoraat-generaal „Werkgelegenheid, arbeids­verhoudingen en sociale zaken" van de Europese Commissie, stuurt u dan een e-mail aan 5mail@dg5.cec.be. De informatiebrief verschijnt regelmatig in het Duits, Engels en Frans. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Nederlandse
Signaler un problème