//img.uscri.be/pth/9fe2ef1119f423d8b0990dca7451001c352574d9
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Oratio, quam de Medicinae experimentalis praestantia, et utilitate, dixit in Academia Medica Matritensi... die 17 aprilis anno 1752

De
14 pages
ORATIO, QJJAM DE MEDICINA EXPERIMENTAOS PR.ESTANTIA, ET UTILITATE, DIXIT IN ACADEMIA MEDICA MATRITENSI D/ ANDREAS PIQU ER, CATHOLICiE MAJESTATIS A CUBÍCULO MEDICUS,&c. D1E 17. APRIL1S ANNO 1752. ENE, ac íapienter, Viri clarifsimi, Ma- jores noítri ftatuerunc Medicae artis originem a Diis inmortalibus ema- nafle , nam cum nihil rite , nihilque providencer nomines fine Deorim im- mortalium ope , & confilib faceré poíTe exiftima- verinr , cognitionem íllam quae circa hominum fa- nitatem verfatur, non nifi divina ope , & auxilio comparan pofle cenfuerunt. Idque ipfum , quod A Apolli- 2 Apollini 3 Se ^Efculapio tribuit dcluía gentilitas, me- liori jure nos , & feliciori forte in. Deum opti- mum máximum , omniumque rerum Creatorem unicum veré , fapienterque refundimus. Si enirn omne datum optimum , omneque donum perfec- tum defurfum eft deícendens de Patxe luminum, quodnam proferto pracftabilius, aut pulchrius eíTe poteíl donum hominibus in hac vka conceílum, quam cognitio illarum rerum , quac ad íalutem hominum reftaurandam infervire poíTunt?
Voir plus Voir moins
ORATIO, QJJAM DE MEDICINA
EXPERIMENTAOS PR.ESTANTIA,
ET UTILITATE, DIXIT IN ACADEMIA MEDICA MATRITENSI D/  ANDREAS PIQU ER, CA A T C H UB O Í L C I U C L i O E     M M ED A I J C E U S S T ,& A c T . IS
D1E 17. APRIL1S ANNO 1752.
ENE,  ac íapienter, Viri clarifsimi, Ma- jores noítri ftatuerunc Medicae artis originem a Diis inmortalibus ema- nafle , nam cum nihil rite  ,  nihilque providencer nomines  fine  Deorim im- mortalium ope , & confilib faceré poíTe exiftima- verinr , cognitionem íllam quae circa hominum fa- nitatem verfatur, non nifi divina ope , & auxilio comparan pofle cenfuerunt. Idque ipfum , quod A Apolli-