Työturvallisuus ja työterveys Euroopassa

-

Documents
44 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Työturvallisuus ja työterveys Euroopassa - Mitä seuraavaksi? Euroopan komissio Työturvallisuus ja työterveys Euroopassa - Mitä seuraavaksi? Väliraportti: työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyttä koskeva yhteisön ohjelma (1996-2000) Työturvallisuutta ja työterveyttä Euroopassa käsitelleen Euroopan komission seminaarin päätelmät (Luxemburg, 11.-12. kesäkuuta 1998) Työllisyys & sosiaaliasiat Terveys Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde-ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V/F.5 Käsikirjoitus valmistunut tammikuussa 1999 Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkina-suhteista ja sosiaaliasioista vastaavan Euroopan komission pääosas­ton näkemystä tai kantaa. Jos olette kiinnostunut tilaamaan Euroopan komission pääosaston "Työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat" sähköisen tiedotus-lehden "5mail", lähettäkää tilauspyyntönne sähköpostilla osoittee­seen 5mail@dg5.cec.be. Tiedotuslehti ilmestyy säännöllisesti saksak­si, englanniksi ja ranskaksi. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999 ISBN 92-828-7382-X © Euroopan yhteisöt, 1999 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
EAN13 928287382
Langue Finnish
Signaler un problème