Communicatie
15 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Communicatie

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
15 pages
Nederlandse

Description

COMMUNICATIE EUROPESE INVESTERINGSBANK THEMATISCHE REEKS DE EUROPESE INVESTERINGSBANK IN 1990 EN IN 1989 ENKELE KERNGEGEVENS 1990 1989 (¡n miljoenen ecu's) Totaalbedrag kredietverlening 13393,4 12246,1 vooreigen rekening 13 325,9 12 041,8 uit andere bronnen 67,5 204,3 in de Gemeenschap 12 680,5 11 634,2 153,4 in de ACS-landen en de LGO 269,1 in de Middellandse-Zeelanden 344,5 342,8 in Midden- en Oost-Europa 215,0 Opgenomen middelen 10 995,6 9034,5 in communautaire valuta's 7 833,0 7 954,3 in niet-communautaire valuta's 3162,6 1 080,2 Uitbetalingen 11 951,7 11 361,3 voor eigen rekening 11 810,7 11 015,0 uit andere bronnen 141,0 346,3 Uitstaand bedrag kredietverlening vooreigen rekening 61 944,8 53 630,3 overige kredietverlening 7 058,8 8 053,4 leningen op lange en middellange termijn 48 858,3 42 329,8 Geplaatst kapitaal 57600,0?) 28800,0 waarvan gestort of te storten 4 321,0t1) 2 595,9 Reserves, voorziening en saldo winsten verliesrekening 6860,4 5 966,3 Balanstotaal 63456,5 55 010,0 Aantal personeelsleden van de Bank 724 718 (1) per 1 ¡anuari 1991 Deze brochure en de overige publikaties van de EIB worden op aanvraag gratis toegezonden in het Duits, Engels, Deens, Spaans, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands en Portugees. Omslagfoto: J. Klees COMMUNICATIE en de modernisering van de Eu­ king van de economische en so­edert de oprichting van de Eu­ropese Investeringsbank (EIB) ropese economie.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
EAN13 928610247
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait