Doorbreek de stilte
16 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Doorbreek de stilte

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
16 pages
Nederlandse

Description

Europese camp ,en geweld in het gezin Doorbreek de stilte + 3 + ooft,?«*1^ v> )blt Ò* Waarom een Europese campagne? Eeuwen lang is het onderwerp huiselijk geweld taboe geweest. Niemand sprak erover, niemand gaf toe dat hij er getuige van was geweest en nie­mand deed iets om het te voorkomen. Maar het actief optreden van vrouwen­organisaties en daaropvolgende nationale bewustmakingscampagnes hebben ertoe geleid dat dit onderwerp veel meer in de openbaarheid is gekomen. Toch blijft dit onderwerp in veel families nog steeds taboe. De Europese Commissie heeft ervoor gezorgd dat de aanpak van geweld in het gezin hoog op de politieke agenda van de Europese Unie blijft staan. Haar beleid is erop gericht, samenwerking en coördinatie tussen lidstaten te bevorderen, steun te geven aan niet-gouvernementele organisaties die op dit gebied actief zijn, voor betere statistieken en informatie over geweld tegen vrouwen te zorgen, preventieve maatregelen te stimuleren en de slachtoffers een betere bescherming te bieden. VN nemen geweld op in definitie Wereldconferentie mensenrechten 1992 van seksediscriminatie. bevestigt vrouwenrechten als 1993 mensenrechten. + 4 + Doorbreek de stilte In het kader van de initiatieven die zijn ondernomen om geweld tegen vrouwen te bestrijden, heeft de Europese Commissie een Europese bewustmakingscampagne tegen geweld in het gezin opgezet.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 21
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait