EE-Audit 09.07

EE-Audit 09.07

-

Documents
4 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Euroopa suitsuvaba tervishoiu võrgustik ENSH suitsuvabade standardite siseauditi küsimustik Suitsuvabade haiglate ja tervishoiuteenistuste võrgustikus osalemise juhised Euroopa suitsuvabade tervishoiuteenistuste võrgustikku liigitamine on suur saavutus, kuid palju tähtsam on, et antud olukord nõuab nii säilitamist kui paremaks muutmist. Et säilitada või parendada olemasolevat liigituse staatust, peab organisatsioon täitma ja tagastama ENSH siseauditi küsimustikku igal aastal. Siseauditi küsimustik pakub andmeid arengu ja progressi kohta kõikidele osalistujatele ning kõiki andmeid töödeldakse kui konfidentsiaalseid, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Olles täitnud ENSH siseauditi küsimustiku, kantakse organisatsioon Euroopa suitsuvabade tervishoiuteenistuste võrgustikku ning võidakse omistada tunnistus, kas: liikmesolek, pronks, hõbe või kuld. Kõrgeim tasand: Euroopa normatiivide 1-10 täielik rakendus, mis viitab suitsuvabale keskkonnale organisatsiooni valdustes KULD (siseruumides, väljas ning kogu maa-alal),süstemaatilisele • Standard 1-10 suitsetamisest loobumise programmile ning pidevale suitsuvaba • Suitsuvaba keskkond kõikides hoonetes ja poliitika seirele. maa-alal • Süstemaatiline suitsetamisest loobumise Otsustamise alus: 168 punkti (100%) standardite 1 – 10 programm vastavuses kolmel järjestikusel aastal Euroopa siseauditi • Täielikult rakendatud ja regulaarselt ettenähtud küsimustikule (hõbeda taseme saavutamine ei ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 88
Langue Estonian
Signaler un problème


Euroopa suitsuvaba tervishoiu
võrgustik

ENSH suitsuvabade standardite
siseauditi küsimustik

Suitsuvabade haiglate ja tervishoiuteenistuste võrgustikus osalemise juhised
Euroopa suitsuvabade tervishoiuteenistuste võrgustikku liigitamine on suur saavutus, kuid palju tähtsam
on, et antud olukord nõuab nii säilitamist kui paremaks muutmist.
Et säilitada või parendada olemasolevat liigituse staatust, peab organisatsioon täitma ja tagastama ENSH
siseauditi küsimustikku igal aastal. Siseauditi küsimustik pakub andmeid arengu ja progressi kohta
kõikidele osalistujatele ning kõiki andmeid töödeldakse kui konfidentsiaalseid, kui ei ole kokku lepitud
teisiti.
Olles täitnud ENSH siseauditi küsimustiku, kantakse organisatsioon Euroopa suitsuvabade
tervishoiuteenistuste võrgustikku ning võidakse omistada tunnistus, kas: liikmesolek, pronks, hõbe või
kuld.
Kõrgeim tasand: Euroopa normatiivide 1-10 täielik rakendus,
mis viitab suitsuvabale keskkonnale organisatsiooni valdustes KULD
(siseruumides, väljas ning kogu maa-alal),süstemaatilisele
• Standard 1-10 suitsetamisest loobumise programmile ning pidevale suitsuvaba
• Suitsuvaba keskkond kõikides hoonetes ja poliitika seirele.
maa-alal
• Süstemaatiline suitsetamisest loobumise
Otsustamise alus: 168 punkti (100%) standardite 1 – 10 programm
vastavuses kolmel järjestikusel aastal Euroopa siseauditi • Täielikult rakendatud ja regulaarselt
ettenähtud küsimustikule (hõbeda taseme saavutamine ei ole ülevaadatud suitsuvaba poliitika jälgimise
süsteem selle kategooria saavutamise nõutav eeltingimus).
• ENSH audit (100%) 3 järjestikusel aasta

HÕBE
Kolmas tasand: suitsuvabades haiglates ja tervishoiuteenistustes • Standard 1 - 10
Euroopa normatiivide 1 – 10 kõrgetasemeline rakendamine. • Koolitus
• Tubakast loobumine
• Sigarettide müügikeeld Otsustamise alus: vähemalt 126 punkti (75%) punktide
• Tervistedendav programm koguhulgast standardite 1 – 10 Euroopa sisesauditi küsimustikus
• Piirkondlikud tegevused (pronksitaseme saavutamine ei ole selle kategooria saavutamise
• Hindamine nõutav eeltingimus).

Teine tasand: näitab tervishoiuteenistuse juhtkonna
pühendumist, töörühmade aktiivsust ja suitsuvaba poliitika PRONKS
teavitamist.
• Standard 1 + 2
• Töörühm Otsustamise alus: enam kui 30 punkti (75%) Euroopa
• Strateegia siseauditi standardites 1 + 2. • Teavitamine

Esimene tasand: kindel sooviavaldus arenguks tervishoiu
suitsuvaba keskkonna saavutamisel. LIIKMELISUS

• Juhtkonna pühendumine Otsustamise alus: täidab ja tagastab Euroopa siseauditi täidetud
• Siseaudit küsimustiku ning allkirjastatud ühinemisavalduse juhtkonnalt.
• Kontaktisik

* ORGANISATSIOONID SAAVAD SÄILITADA OMA KATEGOORIA TUNNISTUST TÄITES IGAL
AASTAL ENSH SISEAUDITI KÜSIMUSTIKU *

ENSH siseauditi küsimustik
Suitsuvaba organisatsiooni toimingute hindamine
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikult Standard 1: Pühendumine
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
1.1 Tervishoiu organisatsiooni dokumendid
määravad kindlaks pühendumise ENSH
normatiivide poliitika rakendamiseks.
1.2 Tervishoiu organisatsioon ei võta
tubakatööstuselt vastu mingit sponsorlust.
1.3 Poliitika töörühm või toimkond määratakse
suitsuvaba poliitika arendamiseks,
rakendamiseks ja elluviimiseks.
1.4 Töörühma või toimkonna juht vastutab poliitika
toimimise eest.
1.5 Inim- ja raharessursid on määratletud
organisatsiooni tegevuskava või lepinguliste
kohustustega suitsuvaba poliitika elluviimiseks
ja seireks.
1.6 Kogu personal mõistab vastutust oma
tegutsemise eest suitsuvaba poliitika
elluviimisel ja juhtimisel.

Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikult Standard 2: Teavitus
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
2.1 Kogu tervishoiu personal, sh õpetajad, õppurid
ja ajutine personal on teadlik organisatsiooni
suitsuvabast poliitikast.
2.2 Kõik lepingulised töötajad ja alltöövõtjad
organisatsioonis või organisatsiooniga vahetus
kontaktis olev personal on teadlik
organisatsiooni suitsuvabast poliitikast
2.1 Kõik ambulatoorsed ja haiglasviibivad
patsiendid ning elanikud on teadlikud
organisatsiooni suitsuvabast poliitikast.
2.2 Avalikkus on teadlik organisatsiooni
suitsuvabast poliitikast.
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah /Täielikult Standard 3: Koolitus & Väljaõpe
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
3.1 Kogu personalile on toimunud juhendamine ja
koolitus, kuidas läheneda suitsetajatele ja neid
teavitada organisatsiooni suitsuvabast
poliitikast.
3.2 Haigla juhtkonnale ja tervishoiutöötajatele on
toimunud kohustuslik tegutsemisviisi ja
juhendamise koolitus.
3.3 Kogu personalile on pakutud võimalust osaleda
lühisekkumise koolitusel.
3.4 Tervishoiutöötajatest võtmeisikud on koolitatud
kasutama motiveerivaid suitsetamisest
loobumiuse võtted.
Ei/ Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikult Standard 4: Suitstejate tuvastamine &
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud Loobumisabi
pooles ulatuses pooles
ulatuses
4.1 Metoodika on olemas kõigi suitsetavate
patsientide ja elanike tuvastamiseks ja
dokumenteerimiseks.

4.2 Sihipärased protseduurid sisaldavad ja registreerivad passiivset suitsetamist kõikide
patsientide/elanike, sh imikute ja laste seas.
4.3 Nii haigla- kui ambulatoorsetele patsientidele
ning elanikele on võimaldatud suitsetamisest
loobumine või tagatud selle teenuse vahetu
kättesaadavus.
4.4 Sekkumised haiglas viibivate suitsetajate
motiveerimiseks loobuda tubakast on
dokumenteeritud patsientide/elanike raviplaanis.
4.5 Organiatsiooni kasutuses on ravimid ja
nikotiinasendusravi.
4.6 Organisatsioonis on suitsetamisest loobumise
abiks konkreetsed ressursid.
4.7 Organisatsioonil endal või temale
juurdepääsetavas loobumisteenistuses on
suitsetajate aastane süstemaatiline
püsijälgimine.
4.8 Teave suitsetamisest ja suitsetamisest
loobumise meetoditest on organisatsioonis
laialdaselt kättesaadav.
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah/ Täielikult Standard 5: Suitsetamise järelevalve
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
5.1 Oganisatsiooni maa-alal ja temale kuuluvas
kinnisvaras on suitsetamine täielikult keelatud.
Juhul, kui punkt 5.1 on täielikult täidetud, siis punktide kogusumma selles sektsioonis on saavutatud
Kui mitte, siis tuleb täita küsimustiku punktid 5.1 – 5.5
5.2 Kõikides personalile ja külastajatele mõeldud
hoonetes on suitsetamine keelatud, sh
toitlustamise, töötamise ja üldkasutatavates
ruumides.
5.3 Kõikides patsientide ja elanike poolt
kasutatavates hoonetes, sh ravi, toitlustamise ja
üldkasutatavates ruumides on suitsetamine
täielikult keelatud.
5.4 Organisatsioonile kuuluvas ja kasutusesolevas
transpordis, terrassidel ja rõdudel on
suitsetamine täielikult keelatud.
5.5 Suitsetamise lubamisel toimub see täielikult
eraldatud ja tähistatud alal, eemal akendest ja
sissepääsudest.
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikult Standard 6: Keskkond
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
6.1 Suitsuvaba poliitikat selgitavad tähised on
personalile, patsientidele/elanikele ja
külastajatele nähtavad.
6.2 Suitsetamise alasid ei lubata, kuid kui neid on
veel jäänud, siis tuhatooside kasutamine on
lubatud vaid nendes selgelt piiritletud aladel.
6.3.1 Personal ei ole kunagi kaitsetu
passiivse suitsetamise eest.
6.3.2 Patsiendid/elanikud ei ole kunagi kaitsetud
passiivse suitsetamise eest.
6.3.3 Külastajad ei ole kunagi kaitsetud
passiivse suitsetamise eest.
6.4 Tubakatooteid ei müüda ja need ei ole
saadaval kogu tervishoiusüsteemis.
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikuilt Standard 7: Tervistedendav töökoht
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
7.1.1 Kogu personali on informeeritud organisatsiooni suitsuvabast poliitikast enne
nende töölevõtmist.
7.1.2 Kõik personali töölepingud nõuavad
pühendumist organisatsiooni suitsuvabale
poliitikale.
7.2 Suitsetamise levimust personali seas
kontrollitakse igal aastal.
7.3 Suitsetamisest loobimisabiteenistus või selle
otsene kättesaadavus on kogu personalile
olemas.
7.4 Personalipoliitika rikkumisi menetletakse
vastavalt sisekorra eeskirjale.
Ei/ Pole Rakendatud Rakendatud Jah/ Täielikult Standard 8: Tervisedendus
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
8.1 Organisatsioon on osalenud ühes või enamas
suitsetamist ennetavas kohalikus, üleriigilises
või rahvusvahelises tegevuses viimase 12 kuu
jooksul.
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikult Standard 9: Vastavuse seire
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
9.1 Suitsuvaba poliitika on asutusesiseselt
kontrolljälgimisel ja läbi vaadatud igal aastal.

9.2 Suitsuvaba tegevusplaani kvaliteet on üle
vaadatud ja värskendatud vähemalt
kolmeaastasel perioodil.
Ei / Pole Rakendatud Rakendatud Jah / Täielikult Standard 10: Poliitika elluviimine
rakendatud vähem kui enam kui rakendatud
pooles ulatuses pooles
ulatuses
10.1 Organisatsioon täidab ENSH siseauditi
küsimused igal aastal.

Maksimaalne punktide arv:
Punktiarvestus: Ei / Pole rakendatud = 1 Rakendatud vähem kui pooles ulatuses = 2
Rakendatud enam kui pooles ulatuses = 3 Täielikult rakendatud = 4

DEMOGRAAFILINE INFORMATSIOON

Täitmise kuupäev:__________________________ Täitja: _________________________________

1. Haigla paiknemine___________________________________________________________________

2. Organisatsiooni nimi __________________________________________________________________________

3. Organisatsiooni aadress ________________________________________________________________________


4. Organisatsiooni kontaktisik ______________________________________________________________________

Tel _________________________ Fax ________________________ E-post___________________________

5. Organisatsioon on: Avalik õiguslik Vabatahtlik Eraõiguslik

6. Organisatsiooni tüüp: Ülikooli kliinik Regionaalhaigla Üldhaigla

Tervisekeskus Erihaigla, palun täpsusta_______________________________________
Päevahaigla/allasutus Kogukonna hooldusasutus Muu, palun täpsusta _________________________