Entomologisk tidskrift
428 pages
Français

Entomologisk tidskrift

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Ceilerqiiisls üraf. A.-B., Stlilm.ENTOMOLOGISK( MTIDSKRIFTUTGIFVENENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 1 STOCKHOLMENTOMOLOGiaUEJOURNALPUBLIÉ PAR LAÀ STOCKHOLMSOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUETRETTIOFJÄRDE ÅRGÅNGEN1913\s8^zdUPPSALA 1913ALMQ.VIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.Häftet I tryckt den ii juni 1915.» 2— » »4 14 dec. 3.1913DENNA ÅRGÅNGTILLÄGNASENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS MÅNGÅRIGE ORDFÖRANDEProfessorn m. m.MuvivilliusCßristopßerSOM ETT UTTRYCK AF FÖRENINGENS STORA TACKSAMHETOCH VÖRDNAD SAMT TILL ERINRAN OM HANS60-ÅRSDAGDEN JANUARI 19115INNEHÅL].Adlerz, Gottfu., Konservering af murade stekelbon för musei-ändamål _. Sid. 13^Bengtsson, Simon, Undersökningar öfver äggen hos Epliemeri-'.derna (Pl. I—III) » 271Nils, Termiten aus Natal und dem Zululande ._. »Holmgren, 321Från exkursionerJansson, Anton, i Helsingborgs- och Engel-»holmstrakten 385. »Afo/naria ßmela?'ü Herbst 383Jensen-Haakup, a. c, Provisional description of a supposed newgenus and species of the fam. Capsidce (Div. LabopariaReut. ?) » 54Kemner, a., Vara Clerider, deras lefnadssätt och larver » 191Klefbeck, Einar, Bidrag till Sveriges och Norges entomogeografi » 385Lundblad. O., Bidrag till hydracarinfauna » 35— — , Zur Kenntnis der Larve von Thyas dentata Thor »S. 46, Rättelser » 69— »— , Entomologiska anteckningar 211»Lundström, Andor, Tre sällsynta fjärilar från Jämtland 388, Sorgmantelns, vinbärsfuksens och amiralens förekomst i»Hernösandstrakten 1912 388MjÖBERG, Eric, ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 21 Mo
Ceilerqiiisls üraf. A.-B., Stlilm. ENTOMOLOGISK ( M TIDSKRIFT UTGIFVEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 1 STOCKHOLM ENTOMOLOGiaUEJOURNAL PUBLIÉ PAR LA À STOCKHOLMSOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUE TRETTIOFJÄRDE ÅRGÅNGEN 1913 \s8^zd UPPSALA 1913 ALMQ.VIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. Häftet I tryckt den ii juni 1915. » 2— » »4 14 dec. 3.191