//img.uscri.be/pth/0e6b315564937382f95a7b570b3863e2a604872e
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Entomologisk tidskrift

De
386 pages
^-fT• M«*vi^'i^*.wii«" :^. ")ä^ J*. ;'T*i5îfM'"-3&»î.T';h^\y\rASß^n:• • »v ,f'S^M3^:^.> > >•« V'-"^Xi'^^",i^• ff'r :;•i»'L^•• •*»\^c .1/ENTOMOLOGISKTIDSKRIFTUTGIVENENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 1 STOCKHOLMJOURNAL ENTOMOLOGiaUEPUBLIÉ PAR LASOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUE À STOCKHOLMTRETTIONIONDE ÅRGÅNGEN918APR 4|M^c.UPPSALA 1918ALMQ.VlSr & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A. B.8Häftet I tryckt den 28 mars 191» 2 » » 8 juni 191» » » jail.3 4 17 1919—Redaktör och ansvarig utgivare:Prof. Alb. Tullgren, ExperimentalfältetINNEHALLAdlerz, GoTTiR., De fotografiska bilderna i »Grävsteklarnas liv» Sid. 352Ahlberg, o., Beiträge zur Deutung der Zetterstedtschen TJmps-Arten » 140Alm, Gl'xnar, Till kännedomen oni Prosopistoma foliaceiniiFOURCR. », 54Ammitzböll, L, Ännu en tredje för Sverge ny Eristalis-zxx. tageni Ystad 3 99BiNNixG, Axel, Anthrocefa scabiosœ Scheven ytterligare funneni Västmanland » 100— , Renbromsen i Västmanland » 100— anträffadBrundix, a. Z., Fjärilar från norra delen av län ___ ;> 66JönköpingsJ.Bryk, f., »Spindelnät med sänklod» » 97— — Zur Ikonographie der skandinavischen, sphragophoren Rho-»palozeren 145Frisendahl, »Axel, Coleoptera från Jämtland 202»Jansson, Anton, Coleopterologiskt från Hjälmaren ., 10», Som myrmecofiler okända eller föga kända Colcopte7-a ... 95, Intressantare Coleoptera och Heiniptera ]iete)-optei-a iakt-tagna i Skedevi socken, Östergötland » 195— — , Iakttagelser över Megachile-\\or\zr\^ ...
Voir plus Voir moins
^-fT • M«* vi^' i^ *.w ii«" : ^. ")ä^ J *. ;'T*i5îfM'"-3&»î. T ';h^ \ y \rA Sß^n: • • »v , f'S^M 3^:^. > > > •« V'-" ^Xi'^ ^",i^• ff 'r :; •i» 'L^ • • •*»\ ^c . 1/ ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT UTGIVEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 1 STOCKHOLM JOURNAL ENTOMOLOGiaUE PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUE À STOCKHOLM TRETTIONIONDE ÅRGÅNGEN 918 APR 4|M^c. UPPSALA 1918 ALMQ.VlSr & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A. B. 8 Häftet I tryckt den 28 mars 191 » 2 » » 8 juni 191 » » » jail.3 4 17 1919— Redaktör och ansvarig utgivare: Prof. Alb. Tullgren, Experimentalfältet