Euroopan unionin neuvosto & ymparistö

-

Documents
27 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

mm^mmm " "J 'J mmmmEm~^mm^^^m^m^m\¡ \ Ί ,Ί ι' I' Ί""^"™^"1! I " I' :—= . , 'i, „ ï , VM : iv ,1,,.,',., ζ, . ÄL-.::.'::!'"■ '"'" ''" ' ===: 1 ■"- ,---== M -=Ξ~: ~|i|TUÍLIIIi¡.„r- '■"'Ι?Μ ■ * —ί-^ÎTTT""?"t. "■ i !-" Q!tSmSSSStt -Μ***4#Μ— *Ρ» H ΤΓΓ**"ΐΤ' ''-rt'· ι" L '" 'm"""" " "*" «■■« E-:l=sJP ¿3E: =r * . s-:.H|Çrr>-"-r^: 1 —'-EUROOPAN jggy UNIONIN i a¡ NEUVOSTO J ■M I 11'fill I SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 4 Huomattavimmat toiminta-alat . 6 ILMAN LAATU 8 VEDEN LAATU ..12 JÄTEHUOLTO 16 RISKIEN HALLINTA 20 LUONNONSUOJELU4 Ympäristöpolitiikan rahoitus 28 Ympäristönsuojelun kansainvälinen ulottuvuus .... 2Neuvoston työmenetelmät 30 Käytännön tietoja2 Neuvoston pääsihteeristö on laatinut tämän oppaan tiedotustarkoituksiin. Sen sisältö ei sido Euroopan unionin neuvostoa, jäsenvaltioiden hallituksia eikä muita yhteisön toimielimiä. UNIONIN NEUVOSTO UÏUJ lavar ^■■r^'ï m' mpajisto Ympäristöpolitiikka on vielä suhteellisen nuorta verrattuna Euroopan unionin (ED) muihin politiikkoihin. Ympäristönsuojeluun liittyvä eurooppalainen lainsäädäntö on peräisin 1970-luvun alusta. Kuitenkin neuvosto, EU:n pääasiallinen päätöksentekoelin, joka koostuu kunkin jäsenvaltion1" hallitusten edustajista, on hyväksynyt tällä alalla siitä lähtien melkein 300 lainsäädäntötointa (sellaisinaan sovellettavia asetuksia sekä direktiivejä, jotka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 18
Langue Finnish
Signaler un problème