Europa op de tweesprong
2 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Europa op de tweesprong

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingEuropa op de tweesprongDe behoefte aan duurzaam vervoerEuropese

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Nederlandse

Exrait

Europa in beweging
Europese Unie
Europa op de tweesprong
De behoefte aan duurzaam vervoer
Het vervoer brengt de voordelen
van de Europese Unie rechtstreeks
bij de burger. Personen en goede-
ren kunnen ongehinderd van het
ene naar het andere land gaan.
Dankzij betaalbare prijzen kunnen
we zonder belemmeringen onze
zaken- en plezierreizen maken —
over de weg, per spoor, per vlieg-
tuig of over zee. Steeds sneller en in steeds grotere hoe-
veelheden en verscheidenheid worden de producten
die medebepalend zijn voor onze levenswijze door heel
Europa vervoerd. De door de EU aangestuurde concur-
rentie binnen de verschillende vervoerswijzen heeft de
prijzen laag gehouden. Maar zoals u hebt kunnen lezen
is het vervoer het slachtoffer van zijn eigen succes.
Onze mobiliteit wordt nu bedreigd door congestie, ver-
tragingen en vervuiling. Er zijn veranderingen nodig en
het Europese vervoerbeleid is erop gericht die tot stand
te brengen.
7
1
4
1
6
N
A
-
4
7
-
0
2
-
3
6
5
-
N
L
-
C
I
S
S
N
1
0
2
2
-
8
2
6
8
NL
ISBN 92-894-5929-8
,!7IJ2I9-efjcjh!