Hoe werkt de Europese Unie?
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Hoe werkt de Europese Unie?

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europese documentatieHoe werkt de Europese Unie?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Europese documentatie
Hoe werkt de Europese Unie? Een wegwijzer voor de instellingen van de Europese Unie
Europese Unie
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds en ook in het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slowaaks en Tsjechisch.
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in juni 2003.
Illustratie voorzijde: Europees Parlement
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2003
ISBN 92-894-5286-2
©Europese Gemeenschappen, 2003 Overneming toegestaan.
Printed in Belgium
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
De Europese Unie
Lidstaten van de Europese Unie
Nieuwe lidstaten die in 2004 toetreden
Kandidaat-lidstaten
Situatie voorjaar 2003
NL
De Europese Unie (EU) heeft in een halve eeuw tijd buitengewoon werk verricht. Zij heeft vrede tussen haar lidstaten verzekerd en gezorgd voor welvaart onder haar burgers. Zij heeft een gemeenschappelijke Europese munt (de euro) ingevoerd en een interne markt zonder grenzen tot stand gebracht met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. De EU is uitgebreid van zes naar vijftien lidstaten en treft momenteel voorbereidingen om nog twaalf lidstaten op te nemen. Zij is tot een grote handelsmacht uitgegroeid en levert op mondiaal niveau de grootste bijdrage aan milieubescherming en ontwikkelingshulp.
Het succes van de EU is te danken aan de organisatie van haar werkzaamheden en aan haar unieke manier van samenwerking tussen instellingen zoals het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, gesteund door een aantal agentschappen en andere organen.
Deze brochure biedt een overzicht van wat elke instelling of elk agentschap doet en hoe ze te werk gaan. Het doel van deze brochure is nuttige informatie te verschaffen over het huidige besluitvormingssysteem van de EU.
ISBN 9289452862 :HSTCSJ=YZW][V:>