Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

-

Documents
16 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

3B# ~~ fj ~3·\ , firJ HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN CATALOGUS VAN UITGAVEN \^™/ HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN CATALOGUS VAN UITGAVEN Luxemburg: Bureau voor officiële publikalies der Europese Gemeenschappen. 1994 ISBN 92-829-0273-0 © EGKS-EG-EGA. Brussel · Luxemburg. 1994 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Primed in Luxembourg Teksten van arresten en conclusies 1. Jurisprudentie van het Hof en van het Gerecht van eerste aanleg Dee van het Hofvan Justitie, die in de negen talen van de Gemeenschap wordt gepubliceerd, is de enige authentieke bron waaruit de rechtspraak van het Hof en van het Gerecht van eerste aanleg kan worden aangehaald. Het laatste jaarlijkse fascikel van de Jurisprudentie bevat een chronologisch register van gepubliceerde uitspraken, een register van volgens nummer gerangschikte zaken, een alfabetisch register van partijen, een artikelenregister. een alfabetisch zaakregister en, sinds 1991, een nieuw systematisch register van alle samenvattingen met de bijbehorende reeksen trefwoorden van de opgenomen uitspraken. De Jurisprudentie is in de Lid-Staten en in een aantal derde landen verkrijgbaar op de adressen die worden vermeld op de laatste bladzijde van deze brochure (prijs van dee van 1992: 140 ECU, exclusief BTW).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 17
Langue Nederlandse
Signaler un problème