Kommunikation

-

Documents
15 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

KOMMUNIKATION DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK TEMASERIE DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 11990 OG 1989 NØGLETAL 1990 1989 (I millioner ecuer) Finansieringsbidrag i alt 13393,4 12246,1 Af egne midler 13 325,9 12 041,8 Af andrer 67,5 204,3 I Fællesskabet 12 680,5 11 634,2" lAVS-landeneogOLT 153,4 269,1 I Middelhavslandene 344,5 342,8 I de central- og østeuropæiske lande 215,0 Tilvejebragte midler 10 995,6 9034,5 I EF-valutaer 7 833,0 7 954,3 I andre valutaer 3162,6 1 080,2 Foretagne udbetalinger 11951,7 11361,3 Af egne midler 11 810,7 11 015,0 Af andrer 141,0 346,3 Udestående Løbende finansieringsbidrag af egne midler 61 944,8 53 630,3 Løbendeg af andre midler 7 058,8 8 053,4 Resthovedstol på optagne lån 48 858,3 42 329,8 Tegnet kapital 57600,00 28800,0 4 321,00 2 595,9 Heraf indbetalt eller at indbetale 6 860,4 5 966,3 Reserver, henlæggelser og driftsresultat 63456,5 55010,0 Statusbalance 724 718 Antal ansatte (') Den 1. ¡anuar 1991 Denne brochure og EIB's øvrige publikationer kan rekvireres gratis. De foreligger på dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk. Forsidefoto: J.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 36
Langue Norwegian
Signaler un problème