Naar een Europa gebaseerd op kennis
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Naar een Europa gebaseerd op kennis

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingNaar een Europa gebaseerdop kennisDe Europese Unie en de informatiemaatschappijEuropese

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 13
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa in beweging
Naar een Europa gebaseerd op kennis De Europese Unie en de informatiemaatschappij
Europese Commissie
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees,Spaans en Zweeds.
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in oktober 2002.
Lay-out omslag: EC-EAC Illustratie omslag: Zefa
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2003
ISBN 92-894-4425-8
© Europese Gemeenschappen, 2003 Overneming toegestaan
Printed in Belgium
G EDRUK TOP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
De Europese Unie
Lidstaten van de Europese Unie
Nieuwe lidstaten die in 2004 toetreden
Kandidaat-lidstaten
Situatie voorjaar 2003
NL
Het internet verandert de wereld om ons heen. Europa ziet zich voor de taak gesteld het digitale tijdperk te omarmen en zich tot een werkelijke kennisgebaseerde economie te ontwikkelen. De manier waarop de Europese Unie deze overgang aanpakt zal medebepalend zijn voor de kwaliteit van het bestaan, de werkomstandigheden en de concurrentiepositie van onze industrie en diensten.
„eEurope” is het actieplan van de EU waarmee dit veranderingsproces in goede banen wordt geleid en waarmee onze onderwijs- en beroepsopleidingssystemen worden gemoderniseerd om de mensen op school en op de werkplek vertrouwd te maken met computers.
eEurope en de daarmee samenhangende opleidingsstrategie vormen inmiddels de drijvende kracht achter het streven om van de EU uiterlijk in 2010 de meest concurrerende kennisgebaseerde economie ter wereld te maken.
ISBN 9289444258 :HSTCSJ=YYYWZZ:>