Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht

-

Documents
586 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

\cVRlA/$ HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht SERIE D — Verdrag van 27 september 1968 AFLEVERING 2 Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1984 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht SERIE D — Verdrag van 27 september 1968 OPMERKINGEN BIJ AFLEVERING 2 Aflevering 2 van serie D van het Repertorium omvat de tien arresten die het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen in 1980 en 1981 heeft ge­wezen in verband met het Verdrag van 27 september 1968, en 116 beslissin­gen van nationale gerechten, voor het merendeel uit 1979. Naast de samen­vattingen van deze beslissingen bevat de aflevering uittreksels in de oorspron­kelijke taal uit ongeveer 70 van die nationale beslissingen, alsmede volledig bijgewerkte registers. In de samenvattingen van 's Hofs arresten worden de rechtsoverwegingen meer dan voorheen woordelijk geciteerd in de taal van het Repertorium ; de vermelde procestaai geeft hierbij aan, welke taalversie krachtens art. 31 van 's Hofs Reglement voor de procesvoering rechtskracht heeft. Het ligt in de be­doeling de reeds in aflevering 1 gepubliceerde arresten in een latere afleve­ring op overeenkomstige wijze te bewerken.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 13
Langue Nederlandse
Signaler un problème