Emas egyszerűen kis- és középvállalkozásoknak

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

A környezeti és üzleti teljesítmény javításának egyszerű módjaEMAS Egyszerűen kis- és középvállalkozásoknak10 nap10 oldal10 ember30 lépéseasyTeljesítmény, hitelesség, átláthatóságversion 1Mi az EMAS?…amiAz EMAS olyan, • túlm utat a jo gi megfelelésen, • aktív an b ev onja a dolgo z ók at,mint egy védjegy,… • k omm unik ációt biz t osít az ér dek elt felek k el , • a k örn y ez eti t eljesítmén y v aló di javítását c élo zza meg .Az Európai Közösség Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszere (The Community Eco-management and Audit Scheme (EMAS)) egy irányítási eszköz a vállalkozások és más szervezetek számára, amely segít a környezeti teljesítményük értékelésében, javításában és nyilvánossá tételében.Az EMAS valamennyi gazdasági szektor számára elérhető, beleértve a köz- és magánszférát is.2001-ben az EMAS értékét tovább növelte az ISO 14001, mint környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) EMAS-ba integrálása; a találó EMAS logó, ami az EMAS regisztrációt jelenti a külvilág számára; illetve a közve-tett hatásokra helyezett nagyobb hangsúly, amelyek, például pénzügyi szolgáltatásokhoz, adminisztratív és tervezési döntésekhez kötődnek.A rendszerben való részvétel önkéntes az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben – Izland, Liechtenstein és Norvégia - tevékenykedő köz- és magánintézmények számára.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 40
Langue Norwegian
Signaler un problème

A környezeti és üzleti
teljesítmény javításának
egyszerű módja
EMAS Egyszerűen kis- és
középvállalkozásoknak
10 nap
10 oldal
10 ember
30 lépés
easy
Teljesítmény, hitelesség, átláthatóság
version 1Mi az EMAS?
…amiAz EMAS olyan, • túlm utat a jo gi megfelelésen,
• aktív an b ev onja a dolgo z ók at,mint egy védjegy,… • k omm unik ációt biz t osít az ér dek elt felek k el ,
• a k örn y ez eti t eljesítmén y v aló di javítását c élo zza meg .
Az Európai Közösség Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszere (The Community Eco-management
and Audit Scheme (EMAS)) egy irányítási eszköz a vállalkozások és más szervezetek számára, amely segít a
környezeti teljesítményük értékelésében, javításában és nyilvánossá tételében.
Az EMAS valamennyi gazdasági szektor számára elérhető, beleértve a köz- és magánszférát is.
2001-ben az EMAS értékét tovább növelte az ISO 14001, mint környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)
EMAS-ba integrálása; a találó EMAS logó, ami az EMAS regisztrációt jelenti a külvilág számára; illetve a közve-
tett hatásokra helyezett nagyobb hangsúly, amelyek, például pénzügyi szolgáltatásokhoz, adminisztratív és
tervezési döntésekhez kötődnek.
A rendszerben való részvétel önkéntes az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben – Izland,
Liechtenstein és Norvégia - tevékenykedő köz- és magánintézmények számára.
Az EMAS bevezetésének fő lépései
4 lépés a regisztrációig
Az EMAS regisztráció megszerzéséhez a vállalatnak az alábbiakat kell tennie:
1. Végezzen el egy környezeti állapotfelmérést, amely során a szervezet tevékenységeiből, termékeiből,
szolgáltatásaiból, jogi és szabályozási kereteiből, valamint meglévő környezeti vezetési gyakorlatából
és eljárásaiból adódó minden környezeti tényezőt figyelembe vesz.
2. A rendszer tartalmazza a felelősségi köröket, célokat, az ezeket támogató eszközöket, működési eljá-
rásokat, képzési szükségleteket, ellenőrzési és kommunikációs rendszereket.
3. Hajtson végre környezeti felülvizsgálatot, amely során különös figyelmet fordít arra, hogy az irányítási
rendszer illeszkedik-e a szervezet politikájához és programjaihoz, illetve, hogy biztosítja-e a vonatko-
zó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.
4. N yilatkozat formájában számoljon be környezeti teljesítményéről, a kitűzött környezeti célok megva-
lósulásáról, illetve a környezeti teljesítmény folyamatos javítását szolgáló jövőbeni lépésekről.
A kiadványt forgatva megtudhatjuk, milyen egyszerűen vezethetjük be az EMAS-t.

FIGyELEM!
Az EMAS Egyszerűen módszert Heinz Werner Engel fejlesztette ki a DG Environment támogatásá-
val. Sokszorosítása engedélyezett, kivéve kereskedelmi célból, a forrás megjelölésével.
2
easy
version 1EMAS Egyszerűen kkv-knak
EMAS kis- és középvállalkozásokra szabva!
A legtöbb európai országban a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint a mikrovállalkozások alkotják a gazdaság gerincét. Az ipari
szektor 90 %-át képviselve nagymértékben hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a társadalmi kohézió elősegítéséhez, a foglalkozta-
tottság növekedéséhez, valamint a helyi és kistérségi fejlődéshez. Ezen vállalkozások többsége kevesebb mint öt főt foglalkoztat.
Napjainkban a világgazdaság egyik legjelentősebb tendenciája a termékek, folyamatok, az irányítás és az információ szabványosításának
felgyorsulása. A globalizációnak köszönhetően egyre nagyobb szerep jut a védjegyeknek, szabványoknak, irányítási eszközöknek és
ellenőrző rendszereknek. Ezt az irányzatot tovább erősítik a zöldülő kormányzati programok, valamint a zöld beszerzés előtérbe kerülése.
Ezek tükrében nem kétséges, hogy a környezetbarát termékek, és a fenntartható termelés előretörése át fogja formálni a piacot.
Az imént vázoltak mind európai-, mind világpiaci viszonylatban hatással lesznek a kkv-k mindennapjaira.
A közeljövőben - az egyre növekvő számú kisvállalkozásoknak - még a fejlődő gazdaságokban is rendelkezniük kell működő környezet-
központú irányítással. A munkaegészségügyi, munkabiztonsági és munkavédelmi feltételek, illetve a szociális tényezők biztosítása egyre
inkább a fogyasztók elvárásává válik világszerte.
Tehát a holnap üzlete nem csupán termékekről és folyamatokról szól, hanem a hogyanról is.
Ez az, amiről az EMAS is szól!
A szabványok és irányítási eszközök 90 %-a a közép- és nagyipari vállalatok, illetve a multinacionális szervezetek igényeihez igazodik.
A valóságban a hagyományos minőség- és környezetközpontú irányítási eszközök nem felelnek meg a kevesebb, mint 10 főt foglalkozta-
tó mikrovállakozásoknak, ugyanúgy, ahogyan sok kkv-nak sem.
Nem a szabványok követelményei túl magasak, hanem olyan külső és belső tényezők szabnak korlátot, mint például: költségek, bürokrá-
cia, emberi erőforrás, tudás…
Ez az, amiről az EMAS Egyszerűen szól
Csökkenti a bürokráciát, a szükséges tudás mértékét, valamint a szakértői és tanúsítási költségeket.
Bevezetés Mi az EMAS? 2
Mi az ökotérképezés és mi az ISO/EMAS Egyszerűen? 4
Ökotérképezés – a kezdetektől 5Előkészítő
1. lépés : Települési elhelyezkedés térképe 8módszer
2. lépés: Anyagáram 9
3. Dolgozói vélemények – Környezeti időjárás jelentés 10
4. lépés: Ökotérkép - Víz 12
5. lépés: Ökotérkép – Talaj és tárolás 13
6. Ökotérkép - Levegő, szagok, zaj és por 14
7. lépés: Ökotérkép - Energia 15
8. Ökotérkép - Hulladék 16
9. lépés: Ökotérkép - Kockázatok 17
10. lépés: Környezeti információs rendszer 18
Rendszerépítés Ökotérképezéstől az EMAS-ig 19
11. lépés: Ökotérképek továbbfejlesztése az EMAS-nak megfelelően 20
12-16. lépés: A környezetközpontú irányítási rendszer tervezése 21
12. lépés: Környezeti politika 22
13. Környezeti tényezők azonosítása 23
13-14. lépés: A környezeti tényezők sablon 24
15-16. Célok és előirányzatok 25
17-23. lépés: Bevezetés és mindennapi működtetés 26
17. lépés: Az EMAS-szal kapcsolatos feladatok kiosztása 27
18. Dolgozók képzése
19. lépés: Környezeti kézikönyv 28
24-28. lépés: A környezetközpontú irányítási rendszer ellenőrzése 30
24-25. lépés: Belső ellenőrzés 31
26. lépés: Események feljegyzése, dokumentumok - Eseménynapló 32
27-28. lépés: Vezetőségi átvizsgálás - Felülvizsgálat 33
29. lépés: Környezeti nyilatkozat 34 3
30. Hitelesítés és az EMAS logó használata 35
On-line EMAS eszköztár kkv-knak 36
easy
version 1Ökotérképezés és EMAS Egyszerűen
Mi az ökotérképezés?
Az ökotérképezés egy egyszerű, gyakorlatias, vizuális eszköz, melyet a környezet-
központú irányítás alap eszköztáraként is használhatunk. Rávilágít a vállalkozások
működéséből adódó környezeti hatásokra, a problémás területekre és a jó gyakor-
latokra, miközben segíti a folyamatos tanulást. Ezáltal a módszer alkalmas az EMAS
által előírt kezdeti állapotfelmérés elkészítésére.
A vállalat valós helyzetét bemutató környezeti információk összegyűjtése a doku-
mentumokon túl a vállalkozás telephelyén történik.
Az ökotérképezés szisztematikus módszer, mely egységes képet ad a legfontosabb
környezeti információkról a telephely alaprajzán használt néhány egyszerű jelölés
segítségével.
A szemléletes megközelítés eredményeképp az ökotérképezés könnyen érthető és hasznos eszköze az alkal-
mazottak és tulajdonosok környezeti tudatosság növelésének. Az első lépésektől kezdve lehetőséget nyújt a
dolgozók bevonására a részletes szakmai információk ismerete nélkül is.
Az ökotérképezés során több ökotérképet használunk, melyekkel egyszerűen szemléltethetjük a vállalat
környezeti problémáit. A különböző térképek (víz, energia, levegő, hulladék stb.) segítségével a grafikus infor-
mációkból többszintű rendszert hozhatunk létre és azonnal környezeti programokat alkothatunk a feltárt
problémák megoldására.
Mivel a környezeti információk 80 %-a „helyhez kötött“, az ökotérképek segítségével könnyen nyomon követ-
hetővé válik hol és mi történik.
Az ökotérképezés a megfelelő kezdet egy környezetközpontú irányítási rendszerhez. 10 lépésben segíti a
környezeti problémák, anyagáramok azonosítását, a dolgozói vélemények megkérdezését, az egyes munka-
folyamatok során fellépő problémák megismerését.
Mi az EMAS Egyszerűen?
l
l
l
l
l Az EMAS Egyszerűen olyan módszere az EMAS bevezetésének, mely figye- J J
K J
L J
K
K J
J J
Jlembe veszi a kisvállalkozások pénzügyi lehetőségeit és szervezeti kultúrájá-
K
J
J
K
K
J
Jnak sajátosságait. Az ISO 14001 vagy az EMAS követelményeinek teljesítése
K
L
L
L
J
l K
Kmellett elsődlegesen a telephely környezeti teljesítményére fókuszál. l
L
L
K
.&(7"-?4?5055130(3".0,*/5?;,&%?4&,#&/Ha a vállalat eddig is figyelmet fordított a környezetvédelemre, akkor az öko-
térképezés segítségével, az ISO 14001-nek és EMAS-nak megfelelő rendszer
kiépítésére maximum egy hét elegendő.

A dokumentáció külső fél általi auditja és a helyszíni audit könnyen elvégez-
hetők egy nap alatt.
A sablonokra épített dokumentáció és eljárások lehetővé teszik a bevezetés során a csoportos megközelítést,
ezáltal költség hatékonnyá teszik a módszert.
A környezeti nyilatkozat tömör, csak a legalapvetőbb és a legszükségesebb információkat tartalmazza.
A módszer szerint bevezetett rendszert sikeresen auditálták az EMAS és az ISO 14001 szerint számos vállalat-
nál.
Az EMAS Egyszerűennel mindössze 10 nap alatt, 10 emberrel és 10 oldalon könnyedén eljuthatunk az EMAS-
ig. A teljes folyamat, az elejétől a végéig 30 lépésből áll.
Emas easy is delivering EMAS in ten days, with ten people on ten pages. The work process from, Start to End, 4
takes 30 steps.
easy
version 1
1PTU?[PUULPOGFSFODJBNFHI?W?"LJLBQDTPMUFMFLUSPNPTFT[L?[?LJTGPHZBT[UBOBL?SBNPU)?SPNOFPOTPSDTBLFHZCFOLBQDTPMIBU?FS?GPSS?TPLLJNFS?M?TFMFWFH?T[FOOZF[?T3?T[UWFW?,JL?ME?UULPOGFSFODJBNFHI?W?EC,?MG?MEJVUBLWPOBUSFQ?M?LN
.VOLBU?STBLL?Q[?T?OLFSFT[U?MLFWFTFCCT[FSNBSBEBWJM?H?U?T#FMG?MEJVUBLWPOBUBVU?LN
)BT[OPT?UPUULJBEW?OZLJBEPUULJBEW?OZEC1BQ?SGFMIBT[O?M?T1PTU?[PUUT[BLMBQ1$W?T?SM?TDTNFOOZJT?HFUMBQFOFSHJ?UF[ULJLBQDTPMIBU?FMPT[U?LCFT[FSFM?T?WFMNFHT[?OUFU,?SOZF[FUJ/ZJMBULP[BU7?[H?QFUCFLBQDTPMWBIBHZKVLFTU?SFFOFSHJBQB[BSM?T.?S?T[?NPLBEBUPL?TN?S?T&OFSHJBQB[BSM?TNFHT[?OUFU?TF,JBEW?OZPL&OFSHJBGFMIBTO?M?TDT?LLFOU?TFL8BM,?SOZF[FUJQSPHSBNPL&OFSHJBGFMIBTO?M?TDT?LLFOU?TFL8BM]&OFSHJBGFMIBTO?M?TDT?LLFOU?TFL8BM&OFSHJBGFMIBTO?M?TDT?LLFOU?TFL8BM#?WFCCJOGPSN?DJ?BL?SOZF[FUJUFMKFT?UN?OZN?S?T[?NPLS?ML8QB[BSM?TL8QB[BSM?T#L8QB[BSM?TM$35NPOJUPS8I-$%NPOJUPS8IL?SOZF[FUJWF[FU?1*7?[H?QGPHZBT[U?TB8I"K?W?CFOL?SOZF[FUCBS?UNPTPHBU?T[FSUT[FS[?OLCFBDLP[PUUW?[T[?MM?U?T?C?MFSFE?L?SOZF[FUUFSIFM?TUNFHT[?OUFUUF[[FMFOFSHJ?UTQ?SPMVOLNFH,JLBQDTPMIBU?FMPT[U?LCFT[FSFM?TFJSPEBWF[FU?5#1L?SOZF[FUJWF[FU?1*,?SOZF[FUW?EFMNJQSPHSBNPLT[?NB)BU?SJE?,?SOZF[FUW?EFMNJL?Q[?TFLT[?NB,?SOZF[FUW?EFMNJKPHT[BC?MZPL&."4LJ?Q?U?T?CFCFWPOUEPMHP[?LECT[?NB7FT[?MZFTIVMMBE?L,?SOZF[FUW?EFMNJCFSVI?[?TPL3?T[UWFW?LT[?NB%?UVN,?SOZF[FUW?EFMNJNFHUBLBS?U?TPL9"VU??U)8'U-BQUPQW?T?SM?T'U'PMZ?LPOZT[BQQBOD?NFOUBM?MIBU?XXXLPWFUIV#BMMPOPTW?[GPHZBT[U?T'U'UECFMBQUFLJSPEBWF[FU?5#1,JBEW?OZBJOLLJBE?TBLPS?HZFM?OLIPHZOFSFOEFMK?OLU?M[PUU"W?[H?QNFHT[?OUFU?T?WFMFOFSHJ?UUBLSB?UPUUVOLNFH?TBQBM?L"MLBMNB[PUUHZBLPSOPLPLT[?NBT[?N?U?H?QOZPNUBU?GFMFTMFHFTFOCFLBQDTPMWB5BSUPUUL?SOZF[FUW?EFMNJL?Q[?TFL"[FMFLUSPNPTFT[L?[?LLJLBQDTPMU?MMBQPUCBOJTGPHZBT[UPUUBL5BSUPUUL?SOZF[FUW?EFMNJFM?BE?TPLU?L"MLBMNB[PUUBLUBOVM?T?OBLU?NPHBU?TBL?SOZF[FUJWF[FU?1*)JUFMFT?U?/ZJMBULP[BU,?SOZF[FUJD?MPL-FHCFMT?OFPOTPSL?M?OLBQDTPMIBU?T?H?OBLNFHPME?TB.VOLBU?STBLL?Q[?TFUVEBUGPSN?M?T"$35NPOJUPSPLDTFS?KF-$%SF7?[H?QNFHT[?OUFU?TFNFHCFT[?M?TLH,?Q[?TIPTT[BLHLH?WFTD?MPL?TD?MFM?JS?OZ[BUPLECECECECECMLN1BQ?SIVMMBE?LLN1PTU?[PUUQSPHSBNGFMI?W?TLN1SPCM?N?LHZBLPSMBUPLEC,?Q[?TFLEC9EC(#%FMBQ7POBU?UM3FQ?M??UUFL&OHFMDT?EC/?ECEC4[?SB[FMFNEC-$%NPOJUPSW?T?SM?TM1BQ?SLH5PBMFUUQBQ?SOB#?WFCCJOGPSN?DJ?BL?SOZF[FUJQSPHSBNPLS?M?TNFHWBM?T?U?TVLS?OBECECECG?"OZBH?SBN,?Q[?TB[JSPEBJCFSFOEF[?TFLFOFSHJBUBLBS?LPTIBT[O?MBU?S?MEC?SBECLNLNLN)1UJOUBQBUSPO)1UJOUBQBUSPOMB[BM?CCJ'BYQBUSPOB[BM?CCJIPOMBQPOUBM?MIBU?XXXLPWFUIV'?OZN?TPM?QBUSPO,?SOZF[FUJWF[FU?TJN?S?T[?NPL,?[U?SM?EC
,?WFULF[?OZJMBULP[BUKBOV?S
?HZWF[U?JHB[HBU?
5?UI(FSHFMZ
5?CL?Q[?T?TFM?BE?TUBSU?TBW?MBMUPLT[?NSB
NFHGFM?1&5QBMDL?T?WFHZ?KU?LJBML?UTB
%?UVN
4[FMLU?WIVMBE?LHZ?KU?TLJUFSKFT[U?TF
/?W?TBM?S?T
7FT[?MZFTBOZBHPLJW?MU?TBL?SOZF[UCBS?UJT[U?T[FSLFM
&."4&/*40
7FS[J? ?HZWF[U?JHB[HBU?5( %?UVN
?LPIBU?LPOZT?HJN?S?T[?NPL


'FM?T[FN?MZ
5FOEFODJB 5?STBEMNJVUB?T[NPL

?WFTGFM?WJ[TH?MBU,F[EFUJ?MBQPUGFMN?ST
5FOEFODJB 5FOEFODJB
*E?OL?OUGFMTMFHTFOGFMLBQDTPMUWJM?HU?TT[?NU?HQOZPNUB?
$35NPOJUPSPLOBHZPCCFOFSHJBGPHZBT[U?TBFOFSHJBQB[BSM?T
)@)VMMBE?L
&m&OFSHJBFS?GPSS?T
,m,PDL?[BUPL 5m5BMBK?TU?SPM?T 7m7?[
-m-FWFH?T[BHPL[BKQPS ;m5FMFQ?M?TJFMIFMZF[LFE?TEMAS Egyszerűen – kezdeti lépések
Nincs egységes módszer. A bevezetés folyamata függ a szervezet méretétől, termékeinek és szolgáltatá-
sainak jellegétől ugyanúgy, mint a szervezeti kultúrától.
1. Legyünk tisztában alapvető céljainkkal!
Azért akarunk KIR-t bevezetni, mert az EU megköveteli? Új piacok eléréséhez elengedhetetlen az ISO
tanúsítvány vagy az EMAS regisztráció? Környezeti kiválóság programokban szeretnénk részt venni, kör-
nyezeti díjakat nyerni? Pénzt szeretnénk megtakarítani, illetve piaci előnyökhöz jutni? Meggyőződésünk,
hogy egy KIR természetes kiterjesztése a jelenlegi irányítási rendszernek és jó befektetés a jövőre nézve?
2. Elemezzük az erőforrás-szükségletet!
Az EMAS-hoz elengedhetetlenül szükségesek: idő, tudás, emberi erőforrás, információk, külső tanácsadó,
vállalati elkötelezettség, illetve pénzügyi erőforrások.
3. Szerezzük meg a főnök támogatását!
Bizonyosodjunk meg arról, hogy a legfelsőbb szintű vezetés is részt vesz az EMAS bevezetésében és
támogatja is azt.
4. Hozzunk létre egy jó csapatot!
Munkatársainkat a kezdetektől vonjuk be. Hozzunk létre egy hozzáértő csapatot. Használjuk munkatár-
saink tudását és tapasztalatát. Hagyjunk időt a cselekvésre, tanulásra, szakmai fejlődésre és tapasztalat-
szerzésre.
5. Találjunk egy vezetőt!
Találjunk és nevezzünk ki egy vezetőt, aki „életet” visz a projektbe, sikeressé teszi azt, illetve biztosítja a
megvalósításhoz szükséges belső támogatást.
6. Kutassunk fel minden információt!
Számtalan könyvet adtak ki különböző iparágak környezetvédelmi kérdéseiről, melyek információkkal
szolgálhatnak és segíthetnek a KIR bevezetésének elkezdésében. Használjuk az Interneten is! Így talál-
hatunk majd információkat jogszabályi előírásokról, tisztább technológiákról, programtervekről, esetta-
nulmányokról, ajánlásokról stb.
7. Vegyünk igénybe tanácsadót, állami támogatásokat, segítséget!
A külső segítség jól jöhet a KIR bevezetésének különböző lépéseinél. Ilyen például a kezdeti állapotfel-
mérés, a vállalat tevékenységéből fakadó jelentős környezeti tényezők azonosítása, jogi követelmények,
eljárások kialakítása stb. Az EU számos régióban, így hazánkban is nyújt pénzügyi támogatást a kis- és
középvállalkozások számára a KIR bevezetéséhez igénybe vett tanácsadás finanszírozásához.
8. Hagyjunk időt a tanulásra és a szakmai fejlődésre!
A környezetközpontú irányítás esetében is elmondhatjuk, hogy gyakorlat teszi a mestert. A környezet-
védelmi ismeretek rendkívül fontosak, ezek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a különböző szakmai
továbbképzések.
5
easy
version 1Az ökotérképezés eszköztára, az EMAS kezdőlépései
A z ök ot érk ép ez és egy lép ésr ől lép ésr e zajló foly amat, amely hasznos információk gyűjt ését és a k örn y ez et v édelmi
int ézk edések az onnali k idolgo zását t eszi lehet ő v é . M iv el a k örn y ez eti 80 %- a helyhez k öt ött, az üz em ök o -
t érk ép ez ése sor án hasznos információk r a buk k anhatunk . A z ök ot érk ép ek r ám utatnak a nem megfelelő gy ak orlat ok r a,
az üz emmel és a b er endez ések k el k ap c solat os pr oblémák r a, és v égül elv ez etnek a k örn y ez eti hatások az onosításáho z.
Az ökotérképekből megtudhatjuk, hol és mi történik környezetvédelmi szempontból. Az ökotérképezés
egy 10 lépésből álló eszköztár, amelyben a lépések egymáshoz kapcsolódnak. A munka kisebb részben
az irodában történik, nagyrészt az üzemben.
Az ökotérképezés egyszerű – segít a környezeti problémák, anyagáramok, dolgozói vélemények, a
tények és a számok megértésében.
1 Települési elhelyezkedés térképe és az iparágra jellemző információk
2 A be-, és kimenő anyagáramok közelítő becslése
3 Dolgozói vélemények és a levont következtetések
4 - 9 Ökotérképezés
10 Eredmények összegzése és tömör nyilatkozat
1. lépés: Települési elhelyezkedés
Készítsük el a telephely felülnézeti térképét, beleértve a parkolókat, a szomszédos területeket, utcákat és
házakat, mintha madártávlatból szemlélnénk azokat. Ne feledkezzünk meg a közlekedésről, az alvállalko-
zóinkról, a beszerzési politikánkról és a termékeink, szolgáltatásaink hatásairól sem.
2. lépés: Mi jön be és mi megy ki?
Ha tisztában vagyunk az anyagáramokkal és az anyagok tulajdonságaival, jobban oda tudunk figyel-
ni az olyan tényezőkre, mint például a tárolás, egészségügyi kockázatok és erőforrás felhasználás. Az
anyagáram szintén hasznos segítség a felmerülő költségek azonosításakor.
3. lépés: Dolgozóink véleménye
A dolgozók felnőtt emberek tapasztalatokkal, véleménnyel, ötletekkel. Vonjuk be őket egy 2 perces mini
audit (környezeti időjárás jelentés) keretében. Segíteni fogja a munkánkat a telephelyfelmérés és az
EMAS bevezetése során.
4, 5, 6, 7, 8, 9. lépés: A telephely térképezése — figyeljük meg és értékeljük a környe-
zetvédelmi gyakorlatot és eszközöket!
Törekedjünk arra, hogy az ökotérképek a valóságot mutassák – legyenek egyszerűek, felismerhetőek és
arányosak. Szerepeljen rajtuk dátum, név és azonosító. Jelöljünk be a térképen egy-két könnyen azono-
sítható tárgyat, ami segít a tájékozódásban (pl.: gépek, kazánok, stb.).
10. lépés: Szervezd meg, hajtsd végre és kommunikáld!
Az ökotérképezés végén – bár nem tudunk majd minden szükséges információt összegyűjteni – követ-
kezik az egyes végrehajtandó lépések, környezeti programok kidolgozása.
A meglévő információkat rendszerezzük a megfelelő helyen. A környezeti mérőszámok és a tömör nyi-
latkozat segíti a dolgozók tájékoztatását és az érdekelt felekkel (üzleti partnerek, állami szervek) való
párbeszéd fenntartását. Ha itt elakadnánk, a 17-18. oldalon található sablon segítségünkre lesz majd.
6
easy
version 1
a?eh &%6. emelet
Rákóczi út
Hogyan készítsük el és használjuk az ökotérképeket?
Nélkülözhetetlen eszközök
A4 – es papírok és fénymásoló, színes tollak, fényképezőgép és „jó szem”
Időszükséglet
Kevesebb, mint egy óra térképenként
Mikor csináljuk?
A pénzügyi év lezárása után.
Milyen gyakran aktualizáljuk a térképeket?
Évente egyszer, vagy a telephely átépítésekor, a tevékenység kiterjesztésekor, esetleg az
auditálási cikluson belül.
Dokumentumok tárolása
Az ISO 14001 vagy EMAS dokumentációjával vagy az egyéb céges dokumentumokkal együtt.
Mikor használjuk?
A térképeket az EMAS bevezetésének és működtetésének különböző szakaszaiban használ-
hatjuk.
Hogyan ökotérképezzünk?
4. emelet
Raktár
1. Települési elhelyezkedés térképe – „madártávlati” kép
Karosszéria csarnok
Öltözők
Garázs Készítsük el a telephely felülnézeti alaprajzát 2 példányban, feltüntetve a Irodák
Raktár
PARKOLÓ parkolókat, a szomszédos területeket, utcákat és házakat stb. Törekedjünk
arra, hogy minél valósághűbb legyen az ábrázolás.
2. Az üzem alaprajza
Rajzoljuk le az üzem vagy telephely legalább hozzávetőlegesen méretará-
nyos alaprajzát, feltüntetve a belső helyiségeket is. Az alaprajzot sokszorosít-
suk (6 példányra lesz szükség), munkánk során ezeket fogjuk használni.1. ökotérkép: települési elhelyezkedés
Törekedjünk arra, hogy a térképek a valóságot mutassák – legyenek egy-
szerűek, könnyen felismerhetőek, arányosak. Szerepeljen rajtuk dátum,
név, azonosító. Rajzoljunk be néhány könnyen azonosítható tárgyat, ami
megkönnyíti a tájékozódást a telephelyen (pl. gépek, kazánok stb.).
3. Jelölések
Alakítsuk ki saját jelrendszerünket, de legalább 2 jelölést használjunk:
Satírozás: kisebb probléma (a területen folyó tevékenység
megfigyelése, a prmegvizsgálása)
Bekarikázás: nagy probléma (tevékenység azonnali
felfüggesztése, javító intézkedések alkalmazása).
Minél súlyosabb a gond, annál vastagabb karikát rajzoljunk.
2. ök ot érk ép: az üz em alapr ajza Színek: a piros színű karika környezeti problémát,
a zöld színű jó gyakorlatot jelöl.
A környezeti hatásokat az alábbiak szerint jelölhetjük:
Gyakoriság Kiterjedtség Súlyosság
ritkán előforduló pontszerű nem súlyos
rendszeresen előforduló lokális megszüntethető
7
mindennapos egész telephelyre kiterjedő súlyos és visszafordíthatatlan
easy
version 1Közlekedés iránya
6. emelet
Ökotérkép: települési elhelyezkedés
• M ilyen a telephely és a szomszédok közötti kapcsolat?
Rákóczi út • Mi a terület hivatalos besorolása (pl.: belterület, ipari terület)?
• A cég tevékenysége milyen közlekedési forgalmat idéz elő
4. emelet (autó, vonat, tehergépkocsi, repülőgép)?
Raktár
• V annak a közelben folyók? Milyen a csatornahálózat?
Karosszéria csarnok
• Környezettudatosak az alvállalkozóink?Öltözők
Garázs
Irodák • Milyen környezeti hatásai vannak a termékeinknek, szolgál-Raktár
PARKOLÓ tatásainknak?
Bejárat
A problémák mindig tevékenységekhez kötőd-
nek
• Parkolás: olajos elfolyások
• Parkgondozás, kertészkedés: növényvédő szerek
használata
• Konfliktusok a szomszédokkal
E z a t érk ép a t elephely elhely ezk edését m utatja.
Kik vagyunk?
Cégnév .................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó .................................................................................................................................................................
Cím: Irányítószám ...................................................... Város............. Út, utca .................... Házszám .................
Telefon .................................... Fax............................... E-mail .......................................................................................
TEÁOR szám ........................................ Adószám ..........................................................................................................
Sz ekt or ❐ Kézműipar ❐ Ipar ❐ Szolgáltatás
Ir án yításir endsz er ek: ❐ HACCP ❐ ISO 9000 ❐ Egyéb :

Becsüljük meg a céges járművek által megtett kilométert és fogyasztásukat (személyautók, kamionok, teherautók).
Az alábbi táblázat segítségével hozzávetőlegesen kiszámítható, hogy ezáltal mennyi szennyezést idézünk elő.
Kibocsátás g/km Könnyű járművek, benzines Könnyű járművek, dízel Nehéz járművek, dízel
CO (Szén-dioxid) 250 133 8372
NO (Nitrogén-oxidok) 2.53 0.55 19.2x
SO (Kén-dioxid) 0.026 0.168 1.0522
Figyeljük meg és azo- Gyűjtsünk informá- Becsüljük meg és Fejezzük ki mérőszá-
nosítsuk ciót értékeljük mokkal és jelentsük
2• Szomszédos területek • Kataszteri felmérés • A közlekedés fontossága • Terület m -ben
típusa (lakó-, zöld-, ipari (autók, kamionok stb.)• I parági környezetvédel- • Alapítás éve
övezet) mi útmutatók • P arkolásra alkalmas és • É ves átlagos dolgozói
• Utak és a közlekedés használt területek• Működési engedély létszám
iránya • B ejövő, kimenő forgalom • Építési engedély • Épületek kora
• Problémák a szomszé- (beszállítók, szemétszál-
• Járműmozgások számadokkal lítók, dolgozók és vevők
stb.) 8• Bevétel (Ft-ban)• Tömegközlekedés
easy
version 1
#&
a?e?hAnyagáramok és erőforrás felhasználás
A vállalat olyan, mint egy fekete doboz. Alapanyagok, energia, segédanyagok, és csomagoló anyagok
lépnek be a vállalat fekete dobozába, majd termékek, szolgáltatások, és a különböző hulladékok (szilárd,
folyékony, légnemű) távoznak.
Az anyagáramok segítségével tisztább képet kaphatunk az erőforrás felhasználásról és a melléktermé-
kekről, illetve jobban megismerhetjük a felhasznált és kibocsátott anyagok és termékek természetét.
3Érdemes nemzetközileg elfogadott mértékegységeket használni (m , kWh, tonna, kg, stb.)
A fentiek alap ján eldönthetjük , ho gy mely
an y agár amok r a for dítsunk nagy obb figy elmet.
BEJÖVŐ (éves adatok) KIMENŐ (éves adatok)
Felhasznált Termék Termelés, Termék
gyártás típusa mennyiség típusa
Légnemű kibocsátásokEnergia
CO ............kg .....2Fűtőolaj ............liter .....
SO kg .....3 xGáz .............m .....
NO .............gr .....xElektromos áram ........... kWh .....
Oldószer koncentráció ..........ppm .....Dízel és egyéb üzemanyag ............liter .....
SzennyvízMegújuló energia ........... kWh .....
Termelési folyamatba Vízfogyasztás 3 visszaforgatott víz ............m .....
3 Vezetékes víz .............m ..... BOI ..........mg/l .....
3Kútvíz m ..... KOI mg/l .....
Csomagolás Hulladékok
Fólia ............. kg ..... Csomagolási ............kg .....
Tartály, műanyag-, fémdoboz kg ..... Veszélyes kg .....
Karton ............. kg ..... Nem veszélyes ............kg .....
Segédanyagok Papír és karton kg .....
Kenőanyagok ............liter ..... Folyékony ...........liter .....
Mosószerek ........... liter ..... Termékek és szolgáltatások
Tisztítószerek liter ..... Késztermék .........darab .....
Irodai eszközök ............. kg ..... Félkész termék darab .....
Számítógépek és elektromos Szolgáltatás ........ egység .....
berendezések ..........darab .....
Alapanyagok
Festékek ............. kg .....
Oldószerek ............ kg .....
Lehetőség szerint jelölje meg a felhasznált és előállított termékek típusait az alábbiak szerint:
31 2 5 6 74
Öko-címkével Újrahasznosítható Környezetre
veszélyesrendelkező anyagból készült Korrózív Gyúlékony Veszélyes Mérgező
Beszerzés – újrahasznosítás Környezet Egészség és biztonság
9
easy
version 1
#'
a?e?hDolgozók bevonása
Környezeti időjárás-jelentés
M ielőtt elk ez djük az üz em ök ot érk ép ez ését, az alk almaz ottaink k ör éb en elv égz ett pár p er c es k is felmér éssel
r észlet esebb információk ho z K örn y ez eti idő jár ás -jelent és segítségév el megtudhatjuk dolgo z óink v élemén y ét és
az t, ho gy sz erintük hol v an szükség k örn y ez eti int ézk edések r e . Gy ors és őszint e v álasz ok at k érjünk t őlük – k ér -
désenk ént t egy enek egy x- et -, így a k ér dőív k it ölt ése mindössz e k ét p er c et v esz igén yb e . A felmér és er edmén y ei
k ö z ötti össz efü g gések segítségünk r e lesznek az ök ot érk ép ez és t o v ábbi lép ései sor án, illet v e ér dek es információk at
tudhatunk meg b előlük .
Dolgozói vélemények felmérése 3 lépésben:
1. Alakítsuk át az általános kérdőívet vállalatunk tevékenységének
és környezeti hatásainak megfelelően, ha ez szükséges.
Figyeljünk oda, hogy a véglegesített kérdőívből elegendő másola-
tot készítsünk!
Különböző színű papírokat használva elkü-
löníthetjük a vezetőség és a dolgozók vélemé-
nyét.
A „mini auditot” szervezhetjük épületek, szervezeti egységek
vagy tevékenységek szerint is.
2. Gyűjtsük össze és összesítsük a válaszokat, majd egy oszlopdiag-
ram segítségével grafikusan is jelenítsük meg az eredményeket.
Nyomtassunk ki 2 grafikont az időjárás-jelentés
eredményeiről: a különböző válaszok bemutatá-
sára oszlopdiagramot használjunk, illetve készít-
sünk egy 3 dimenziós oszlopdiagramot is, ami csupán a leg-
jobb („napos”) és legrosszabb („viharos”) válaszokat mutatja.
3. Ismertessük az eredményt a kérdőívet kitöltő dolgozókkal és a
felső vezetéssel is. Összpontosítsunk a problémás területekre, de
emeljük ki a „napos” területeket is.
Vizsgáljuk meg és kövessük nyomon a dolgozók által legrosszabb-
nak ítélt tevékenységeket és tényezőket.
Az ökotérképezés során az üzemben járva jussanak eszünkbe a
dolgozói vélemények és vizsgáljuk meg közelebbről a
problémás területeket.
10
easy
version 1
#I^eeI^ee(
Hulladék
újrahasznosítás
Légszennyezés
a?e?h