Landbrugsaftalen af 16. December 1986
16 pages
Danish

Landbrugsaftalen af 16. December 1986

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

,V^B^ yJ£S& ïfrV &ä& :\JB°P LANDBRUGSAFTALEN AF 16. DECEMBER 1986 Udgivet af landbrugsinformationen under Generaldirektoratet Information, Kommunikation, Kultur Kommissionen for De europæiske Fællesskaber 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles € 38 LANDBRUGSAFTALEN AF 16. DECEMBER 1986 - Mælk - Oksekød - Strukturforanstaltninger - Agromonetære beslutninger - Andre beslutninger Tirsdag den 16. december 1986 vedtog EF's landbrugsministre en række dybt­gående reformer af de fælles markedsordninger for mejerisektoren og oksekød. Rådet fastsatte endvidere politiske retningslinjer for inden udgangen af februar 1987 at iværksætte en strukturpolitik, der er bedre tilpasset den nuværende situation inden for landbruget, og vedtog en række beslutninger om flere uafgjorte sager. Denne politiske aftale, der uden tvivl er en af de vigtigste aftaler siden iværksættelsen af den fælles landbrugspolitik, ligger på linje med Kommissio­nens forslag og de bestræbelser, den har udfoldet igennem flere år for at sanere landbrugsmarkederne og bremse stigningen i overskudsproduktionen og de heraf følgende budgetomkostninger. Med disse beslutninger tog Rådet især hensyn til de specifikke landbrugsfor­hold i visse medlemsstater og nødvendigheden af at begrænse disse foranstalt­ningers virkning for landmændenes indkomst, bl.a. de mindre landmænds indkomst.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Danish