Nitratdirektivet (91/676/EEG)

-

Documents
48 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europeiska kommissionen Vattenmiljön och jordbruket: Nuvarande situation och utvecklingstendenser Riktlinjer för rapportering NITRATDIREKTIVET (91/676/EEG) Vattenmiljön och jordbruket: Nuvarande situation och utvecklingstendenser Riktlinjer för medlemsstaternas rapporter Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö April 2000 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN 92-828-9385-5 © Europeiska gemenskaperna, 2000 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER INNEHÅLL 1. INLEDNING 5 2. SYFTE2.1 Den första rapporten (1994)2.2 De efterföljande rapporterna3. FÖRSLAG (RAPPORTENS INNEHÅLL OCH FORMAT) 8 3.1 Vattenkvalitet: Resultat och kartor 9 3.2 Ändring av de känsliga områdena 19 3.3 Framtagning, främjande och genomförande av riktlinjer för god jordbrukssed 23 3.4 Atgärdsprogrammens viktigaste delar7 3.5 Åtgärdernas genomförande och effekter 31 3.6 Bedömning av vattenkvalitetens framtida utveckling4. SAMMANFATTNING AV BESTÄMMELSERNA 40 1. INLEDNING Denna vägledning är ett informellt dokument utarbetat av kommissionen under 1999 inför det första miljöhandlingsprogrammets utgång.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 131
Langue Norwegian
Signaler un problème