//img.uscri.be/pth/f06a6fa2828922d1e4a024b68f25866678e223bc
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Euronorm 160-85

De
8 pages
D.C.: 620.179.16: 669.14-41 December 1985 EURONORM Ultrasone beproeving van staalplaat met dikte > 6 mm (reflectiemethode) 160-85 INHOUD blz. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 2 2. PRINCIPE3. APPARATUUR3.1 Omschrijving3.2 Instelling van het apparaat4. KOPPELINGSCONDITIES - TOESTAND VAN HET PLAATOPPERVLAK 3 5. OMVANG VAN HET ULTRASOON ONDERZOEK5.1 Platen van de klassen N en A5.2n van den B en C6. WERKWIJZE6.1 Opsporen van de inhomogen itei t en6.2 Grootte-bepaling van de inhomogeniteiten 3 7. AANVAARDBAARHEIDSCRITERIA 4 8. ATTEST VAN HET ONDERZOEKBijlage: Lijst van overeenkomstige buitenlandse woorden 7 Slechts de laatste uitgave van de geciteerde EURONORMEN is geldig Alle reproduktierechten voorbehouden aan de nationale normalisatie-instituten der Ud-Staten van de Europese Gemeenschappen Bladzijde 2 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Bij het apparaat kan of een rechte taster worden toegepast, uitgevoerd als enkel­kristaltaster (één kristal dat zowel als Deze Euronorm beschrijft een ultrasone­onderzoekmethode zender en ontvanger dient) of een dubbel­kristaltaster (zen­om inhomogeniteiten vast te stellen in onbeklede plaat met der en r als gescheiden kristal). De uitgezonden een nominale dikte van tenminste 6 mm in ongelegeerd staal en ontvangen golven zijn longitudinaal (drukgolven) ; de of gelegeerd staal met uitzondering van austenitisch of ferri­ geluidsbundelas staat loodrecht op het tasteroppervlak. tisch­austenitisch staal.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi