//img.uscri.be/pth/762088bb2b9b1723e23522c54ff1447cbf3522af
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Verslagen van het Wetenschappelijk Comité voor de Menselijke Voeding

De
31 pages
'I"5* ***** S fåjf-äa' *> ?€& 'it /. V ':' > Ha^^H^ÉiHÌ &ρ\>κ St ' ' COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN voedingswetenschap en levensmiddelentechnologie Verslagen van het Wetenschappelijk Comité voor de Menselijke Voeding (tiende reeks) Wetenschappelijk Comité voor de Menselijke Voeding 1980 EUR 6892 DA, DE. EN, FR, IT, NL Uitgegeven door COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal Informatiebemiddeling en innovatie Bâtiment Jean Monnet LUXEMBOURG NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat even­tueel van de hier navolgende informaties wordt gemaakt Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven : DA ISBN 92-825-2075-7 DEN 92-825-2076-6 EN ISBN 92-825-2077-3 FRN 92-825-2078-1 IT ISBN 92-825-2079-X Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie ©EGKS-EEG-Euratom, Brussel · Luxemburg, 1980 Printed in Luxembourg ISBN 92-825-2080-3 Catalogusnummer: CD-NR-80-001-NL-C Samenstelling van het WetenBohappeli,11c Comité voor de meneeli.jke voeding Heren P. Elias R. Franck P. Pairweather H. Gounelle de Pontanel L. Gatti P. Hill A· Lafontaine P. Marquardt (vioe-voorzitter) A. Mariani E. Poulsen (vice—voorzitter) P. Schuller R. Truhaut (voorzitter) G.J. Van Esch B.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi