100 jämställdhetsord

-

Danish
60 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

100 jämställdhetsord En ordlista om jämställdhet mellan kvinnor och män sv sv sv sv sv sv sv sv sv DA DA DA DA DA DA DA EN EN EN EN EN EN EN EN EN Europeiska kommissionen / 00 jämställdhetsord En ordlista om jämställdhet mellan kvinnor och män Sysselsättning &. socialpolitik Jämställdhet mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik Enhet V/D.5 Manuskriptet färdigställdes i 1998 Tack till dem som medverkat Europeiska kommissionens jämställdhetsenhet skulle vilja tacka sina kollegor inom andra avdelningar och de sakkunniga i medlemsstaterna som konsulterats, för deras insatser i samband med utarbetandet av denna ordlista. Vi vill särskilt tacka Europeiska kommissionens översättningstjänst i Luxemburg för deras personli­ga engagemang. Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis åsikt eller ställningstagande av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1998 ISBN 92-828-2776-3 © Europeiska gemenskaperna, 1998 Kopiering tillåten med angivande av källan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo
Signaler un problème