Att befästa de grundläggande fri- och rättigheterna i Europeiska unionen

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Att befästa de grundläggande fri- och rättigheterna i Europeiska unionen Rapport från expertgruppen om grundläggande fri- och rättigheter 4 mß AU -«Λ. J bi AHÅS IJMÜ' Γ I, > A Sysselsättning &. socialpolitik Europeiska kommissionen Att befästa de grundläggande fri- och rättigheterna i Europeiska unionen Dags att agera Rapport från expertgruppen om grundläggande fri- och rättigheter Sysselsättning & socialpolitik Grundläggande rättigheter och åtgärder mot diskriminering Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik Enhet V/D.2 Manuskriptet färdigställdes i februari 1999 Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens, General­direktoratet för sysselsättning/arbetsmarknad och socialpolitik, åsikt eller ställningstagande. Expertgruppen om grundläggande fri- och rättigheter: Ordförande: Spiros Simitis. Ledamöter: Christine Bell, Lammy Betten, jochen Abr. Frowein, Pirkko K. Koskinen, Lorenzo Martin Retortillo, Alessandro Pizzorusso, Jean Rossetto. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-ser-vern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999 ISBN 92-828-6611-4 © Europeiska gemenskaperna, 1999 Kopiering tillåten med angivande av källan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 21
Langue Swedish

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème