Beeldschermposten

-

Documents
102 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

BEELDSCHERMPOSTEN Problemen op het gebied van ergonomie en arbeidsorganisatie Samenvattend Rapport Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden % BEELDSCHERMPOSTEN Problemen op het gebied van ergonomie en arbeidsorganisatie Samenvattend Rapport Europese Stichting tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden % Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland. Telefoon: 826888 Telex: 30726 EURF ONTWORPEN EN GEDRUKT IH DE EUROPESE STICHTING © Copyright: DE EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN ARBEIDS­OMSTANDIGHEDEN, 1985. Aanvragen om vertaal- of reprodukiierechten te richten aan de Direkteur van cie Stichting (European Foundation lor the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown Heuse, Shankill, Co. Dublin, Ireland). VOORWOORD Het materiaal dat in het rapport behandeld wordt dateert uit de jaren tot en met 1980. Dit is met name van belang voor de gegevens in de hoofdstukken 2 en 3, aangezien de aldaar behandelde fenomenen onderhevig zijn aan snelle veranderingen wat betreft de technologische vooruitgang en de wetenschappe­lijke research en "kennis" op deze gebieden. Dit betekent dat bij de lektuur van het materiaal een zekere voorzichtigheid dient te worden betracht, aangezien sommige van de "bevestigde feiten" thans in twijfeln getrokken of reeds verouderd zijn.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 32
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo
Signaler un problème

BEELDSCHERMPOSTEN
Problemen op het gebied van
ergonomie en arbeidsorganisatie
Samenvattend Rapport
Europese Stichting
tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden % BEELDSCHERMPOSTEN
Problemen op het gebied van
ergonomie en arbeidsorganisatie
Samenvattend Rapport
Europese Stichting
tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden
% Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland. Telefoon: 826888 Telex: 30726 EURF ONTWORPEN EN GEDRUKT IH DE EUROPESE STICHTING
© Copyright: DE EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN ARBEIDS­
OMSTANDIGHEDEN, 1985. Aanvragen om vertaal- of reprodukiierechten te richten aan de Direkteur van cie
Stichting (European Foundation lor the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown Heuse,
Shankill, Co. Dublin, Ireland). VOORWOORD
Het materiaal dat in het rapport behandeld wordt dateert uit de jaren tot en
met 1980. Dit is met name van belang voor de gegevens in de hoofdstukken 2 en
3, aangezien de aldaar behandelde fenomenen onderhevig zijn aan snelle
veranderingen wat betreft de technologische vooruitgang en de wetenschappe­
lijke research en "kennis" op deze gebieden. Dit betekent dat bij de lektuur
van het materiaal een zekere voorzichtigheid dient te worden betracht,
aangezien sommige van de "bevestigde feiten" thans in twijfeln getrokken
of reeds verouderd zijn.
De onvermijdelijke leemte tussen de fase van de gegevensverzameling en de
publikatie van de resultaten is bijzonder nadelig op een gebied als het
onderhavige dat voortdurend snelle en dynamische veranderingen ondergaat. De
lezer wordt derhalve verzocht de tijdschriften en andere wetenschappelijke
publikaties voor meer recente aanvullende gegevens te raadplegen, ten einde op
de hoogte te zijn van de huidige situatie, b.v. wat betreft de ergonomische
normen en voorschriften.
Bovendien verwijzen wij naar de evaluatierapporten van de werkgeversgroep en
de vakbondsgroep van de Raad van Beheer van de Europese Stichting, die aan het
begin van dit boekdeel zijn opgenomen. De opmerkingen van de werkgevers en de
vakbonden vormen samen het politieke kader waarbinnen dit projekt wordt
uitgevoerd. EVALUATIERAPPORTEN EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS
BIJEENKOMST VAN HET LEESCOMITB
OVER HET RAPPORT INZAKE
•BEELDSTATIONS - PROBLEMEN OP HET GEBIED VAN
ERGONOMIE EN ARBEIDSORGANISATIE"
Op 29 november 1983 te Dublin gehouden
EVALUATIERAPPORT VAN DE VAKBONDSGROEP
loughlinstown house, shankill, co. dublin. telephone: 826888, (7 Unes) telex: 30726. EURF