254 pages
Danish

Fysisk og Psykologisk Stress på Arbejdspladsen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

let itu forhedrinq af lei q arbejdsvilkårene FYSISK OG PSYKOLOGISK STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN EF/82/4 /DA Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE, 1982 Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD ) Ifølge prioriteringen, at underkaste de fysisk og psykologisk indskrænkende forhold på arbejdspladsen en nærmere undersøgelse inden for Det europæiske Instituts fire-årige program 1977-80, besluttede man i 1980 at udarbejde en studie vedr. den aktuelle position, forskningen vedr. fysisk og psykologisk stress på ar­bejdspladsen indtager. Studien udførtes af en gruppe på seks eksperter, og den blev koordineret af The Tavistock Institute of Human Relations.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 28
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

let itu
forhedrinq af lei q arbejdsvilkårene FYSISK
OG
PSYKOLOGISK STRESS
PÅ ARBEJDSPLADSEN
EF/82/4 /DA Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG
ARBEJDSVILKÅRENE, 1982
Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD
)
Ifølge prioriteringen, at underkaste de fysisk og psykologisk
indskrænkende forhold på arbejdspladsen en nærmere undersøgelse
inden for Det europæiske Instituts fire-årige program 1977-80,
besluttede man i 1980 at udarbejde en studie vedr. den aktuelle
position, forskningen vedr. fysisk og psykologisk stress på ar­
bejdspladsen indtager.
Studien udførtes af en gruppe på seks eksperter, og den blev
koordineret af The Tavistock Institute of Human Relations. Studiens
målsætninger var følgende:
- at samordne de eksisterende kundskaber om det, der normalt
betegnes som "stress" - både fysisk og psykisk - med særlig
henvisning til arbejdsvilkår;
- at etablere de forskellige begrebsmæssige og metodologiske
forudsætninger, der ligger bag disse studier for således
at kunne evaluere deres betydning;
- at udvikle en sammenhængende, begrebsmæssig ramme til tolk­
ning af disse stress-studier under specifikation af dets
årsager og virkninger;
- at give politikskaberne noget at overveje, inklusive lov­
givningsbestemmelser, som burde specificere områderne for
fremtidig empirisk forskning.
Studien blev evalueret af repræsentanter for regeringer, ar­
bejdsgivere og fagforeninger. Hver enkelt af disse tre repræsentative
grupper vejede resultaterne af de i rapporten indeholdte analyser
i forhold til de respektive gruppemedlemroers erfaringer, og hvor
dette var relevant, fremsatte de forslag med sigte på at forbedre
forholdene. De enkelte gruppers meninger er optegnet i et dokument
med overskriften, "evalueringsrapport".
Dokumentet omfatter følgende: 1. evalueringsrapporten, udfærdiget af repræsentanterne for
regeringer, arbejdsgivere og fagforeninger, baseret på
arbejdsgruppemøder, der fandt sted under seminaret den
3. og 4. september 1981 i Dublin;
2. den af eksperterne udarbejdede rapport.
Det europæiske Institut ønsker at understrege, at eksperterne,
der har udarbejdet studien, bærer eneansvaret for de i denne inde­
holdte analyser og meninger. EVALUERINGSRAPPORTER