Gids voor gendereffectbeoordeling

-

Nederlandse
20 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Gids voor gendereffectbeoordeling « Werkgelegenheid asociale zaken Europese Commissie GIDS VOOR GENDEREFFECTBEOORDELING Werkgelegenheid asociale zaken Gelijkheid voor vrouwen en mannen Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken Eenheid V/D.5 Manuscript voltooid in oktober 1997 De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en sociale zaken (DG V) van de Europese Commissie. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999 ISBN 92-828-4593-1 © Europese Gemeenschappen, 1999 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER I. INLEIDING Beleidsbeslissingen die genderneutraal lijken, kunnen toch een verschillend effect hebben op vrouwen en mannen, zelfs wanneer een dergelijk effect niet beoogd of voorzien werd. Om onbe­doelde negatieve gevolgen te voorkomen en de kwaliteit en doeltreffendheid van het beleid te verbeteren, vindt gender-effectbeoordeling plaats.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo
Signaler un problème