Harc a diszkrimináció ellen az Európai Unióban

-

Documents
16 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Az Európai Unió kezdeményezéseHarc a diszkrimináció ellenazurópainióbanAokszínűségértAiszkriminációllenElőszóEU-biztosVladimirpidlaVladimirpidla, Foglalkoztatási, zurópainióbaniszkrimináció ?szlő-Szociális ?s Esélyegyenlőségi A ítéletek miatt, nap mint nap, számos embertől Ügyekurópaiiztosavonjákeg aehetőségét annak,ogy képessége-iketeljes mértékben kihasználvaolgozhassanak éslhessenek aársadalomban.zértzülettek megzokörvények,melyekgyenlőogokat biztosítanak azmbereknek,segítenekeküzde-nizlőttükornyosuló akadályokat.Az európaiörvényekiltjákoglalkoztatásban ésépzésbenallásonagy hiten, fogyaté-kosságon,letkoron vagyzexuálisrientáción alapulóiszkriminációt. Törvényellenes továbbá aajiagy etnikailaponörténőiszkrimináció aoglalkoztatásban, a képzésbenszlet egyéberületein,int példáulzktatásban, lakásügyekbens azgészségügyben. 2Ezek a szabályokegóvhatjákzmbereket Éppenzért007-etzsélyegyenlőségurópai diszkriminációtól ?s aaklatástól.ehetőséget Événekelöltéki. Az ?vélja,ogyájékoztas-teremtenek a diszkriminációlszenvedőinek,ogy sa azmbereketogaikról,egünnepelje aok-panaszaikatíróságonagy egyébllamigazgatá- színűségetslőmozdítsa azsélyegyenlőséget si eljáráseretébenrvosolják.ivilzervezetek, az Unióban mindenki számára, legyen az gazda-szövetségek,zakszervezeteks intézkedhetnek sági,ársadalmi,ulturálisagy politikaierület. azldozatokevében.indenagállam köteles Aiszkriminációeküzdésével ?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Hungarian
Signaler un problème
Az Európai Unió kezdeményezése
Harc a diszkrimináció ellen az Európai Unióban
A sokszínűségért
A diszkrimináció ellen