Perusoikeuksien vahvistaminen Euroopan unionissa

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Perusoikeuksien vahvistaminen Euroopan unionissa Perusoikeuksia käsitelleen asiantuntijaryhmän raportti w : V M . ■fWh | ?áS,Aw»r7B Γ" JBM-k. 1 Ma'- -f IM H., : / ■ ä;. ΝΗΓ' . ia Työllisyys & sosiaaliasiat Euroopan komissio Perusoikeuksien vahvistaminen Euroopan unionissa On aika toimia Perusoikeuksia käsitelleen asiantuntijaryhmän raportti Työllisyys & sosiaaliasiat Perusoikeudet & syrjinnän vastaiset toimet Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde-ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V/D.2 Käsikirjoitus valmistunut helmikuussa 1999 Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkinasuhteista ja sosiaaliasioista vas­taavan Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa. Perusoikeuksia käsitellyt asiantuntijaryhmä: Puheenjohtaja: Spiros Simitis Ryhmän jäsenet: Christine Bell, Lammy Betten, lochen Abr. Frovvein, Pirkko K. Koskinen, Lorenzo Martin Retortillo, Alessandro Pizzorusso, Jean Rossetto Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999 ISBN 92-828-6610-6 © Euroopan yhteisöt, 1999 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 34
Langue Finnish
Signaler un problème