Sosiaalialan toimintaohjelma vuosiksi 1998-2000

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sosiaalialan toimintaohjelma 1998-2000 f #. . ν *fc <■ i Λ 1 1 ;"""' Työllisyys Se sosiaaliasiat Sosiaalialan toimintaohjelma vuosiksi 1998-2000 Työllisyys & sosiaaliasiat Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde-ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V/1 Käsikirjoitus valmistunut huhtikuussa 1998 Asiakirjan KOM(98) 259 lopullinen perusteella laadittu asiakirja. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998 ISBN 92-828-3666-5 © Euroopan yhteisöt, 1998 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Sisällys I: Euroopan sosiaalipolitiikan uudistus: vankka rakennuspohja Vastaaminen muuttuvan maailman asettamiin haasteisiin Seuraava vaihe: muutosohjelman toteuttaminen 8 111.1 Työllisyys, ammattitaitoja liikkuvuus 9 111.2 Muuttuva työmaailma 12 111.3 Syrjäytymistä ehkäisevä yhteiskunta5 IV: Sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus9 V: Päätelmät 20 Liite 1: Tärkeimmät poliittiset aloitteet. Tärkeimmät raportit 21 Liite 2: Vireillä olevat ehdotukset2 I. Euroopan sosiaalipolitiikan uudistus: vankka rakennuspohja Vuonna 1993 komissio aloitti laajan kuulemismenettelyn Euroopan sosiaalipolitiikan tulevaisuudesta.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 20
Langue Finnish
Signaler un problème