16 pages
Danish

Stress på arbejdspladsen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Stress på vedrører det dig? • *• k ■—ι Ι τ* Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene på ■ vedrører det dig? af Michiel Kompier TNO-NIPG, Leiden og Lennart Levi Karolinska Institutet, Statens Institut för psykosocial miljömedicin, Stockholm +* *^ Det Europæiske Institut + til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene * + * Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Irland Telefon: +353 I 282 6888 Telefax: +353 I 282 6456 Telex: 30726 EURF El EF/94/21/DA Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1994 ISBN 92-826-8604-3 © Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, 1994 Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Irland. Printed in Ireland STRESS PA ARBEJDSPLADSEN - VEDRØRER DET DIG? Kender du denne mand? John, 36, gift og far til to, arbejder ved et samlebånd på en lille fabrik. I traditionel arbejdsmiljømæssig forstand er det en god arbejdsplads. Støjen fra maskinerne er blevet nedbragt til et acceptabelt niveau. Belysningen er god. Temperaturen, luftgennemstrømningen og luftfugtigheden overholder normerne. John sidder i en behagelig stol, og hans arbejdsstilling er blevet justeret, således at han undgår unødvendige belastninger og vrid.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 23
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo