8 pages
Nederlandse

Tijdsdruk en autonomie op het werk in de Europese Unie samenvatting

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

TIJDSDRUK EN AUTONOMIE OP HET WERK IN DE EUROPESE UNIE Deze brochure bevat een samenvatting van de voornaamste bevindingen van een aantal enquêtes naar de arbeidsomstandigheden. Deze enquêtes werden uitgevoerd door de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden op Europees niveau en door verscheidene Lid-Staten op nationaal niveau. Uit de bevindingen blijkt dat: ■ De werkdruk in alle Lid-Staten toeneemt: over het geheel genomen werken de werknemers steeds sneller en met kortere deadlines. ■ De autonomie op het werk wordt ook steeds groter, maar deze toename weegt niet op tegen de grotere werkdruk. Dit betekent dat meer werknemers te maken hebben met werksituaties onder grote spanning. ■ Werk kan in vier categorieën worden verdeeld: • passief werk, gekenmerkt door geringe taakeisen (lage werkdruk) en weinig zeggenschap over de werkomgeving (weinig invloed op het werktempo en de werkorganisatie). Dergelijk werk wordt voornamelijk verricht door ongeschoolde handarbeiders. • werk met weinig spanning, gekenmerkt door geringe taakeisen en veel zeggenschap over de werkomgeving (invloed op het werktempo en de werkorganisatie). Werknemers in administratieve en dienstverlenende functies zijn het sterkst vertegenwoordigd in deze categorie; • actief werk, gekenmerkt door hoge taakeisen (hoge werkdruk) en een grote mate van zeggenschap over de werkomgeving.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo