Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale zekerheid van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen

Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale zekerheid van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen

-

Documents
132 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERGELIJKENDE TABELLEN VAN DE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 12e UITGAVE (1 juli 1982) ALGEMEEN STELSEL (Werknemers in industrie en handel) COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERGELIJKENDE TABELLEN VAN DE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 12e UITGAVE (1 juli 1982) ALGEMEEN STELSEL (Werknemers in industrie en handel) Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven : DA ISBN 92-825-3517-7 DEN 92-825-3518-5 EL ISBN 92-825-3519-3 ENN 92-825-3520-7 FR ISBN 92-825-3521-5 ITN 92-825-3522-3 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1982 ISBN 92-825-3523-1 Catalogusnummer: CB-36-82-394-NL-C Nadruk, ook gedeeltelijk, slechts toegestaan wanneer de bron wordt vermeld Printed in Belgium Inhoudsopgave Inleiding 5 Organisatie 7 Financiering 19 Geneeskundige verzorging 31 Ziekengeld 4MoederschapInvaliditeit 55 Ouderdom 6Nabestaanden 7Arbeidsongevallen en beroepsziekten 83 Gezinsbijslagen 10Werkloosheid 11INLEIDING -Met de hier gebrachte verzameling schematische tabellen wordt een vlugge ver­gelijking beoogd tussen de sociale zekerheidsstelsels van de verschillende Lid-Staten.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 27
Langue Nederlandse

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème