Walka z dyskryminacjÄ… w Unii Europejskiej

-

Documents
16 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Inicjatywa Unii EuropejskiejWalka z dyskryminacjąwniiuropejskiejPrzedmowaKomisarzVladimirpidla Vladimirpidla, Komisarz Unii Europejskiejs. ażdegonia w całejnii Europejskiejda-Zatrudnienia,prawpołecz Krzająięrzypadkiamaniaodstawowych nychrazównych Szansprawzłowiekaakresie pełnegowobodne-go dostępuo pracyubównegoraktowania w życiupołecznymowodu uprzedzeńyskry-minacji. To właśnielatego wprowadzone zostałyregulacjerawne, zapewniająceszystkimby-watelomnii Europejskiejównerawaiwelu-jąceariery,rzed którymi wielokrotnie stają.Unijnaegislacja zdelegalizowałayskryminację watrudnieniu,ekrutacji orazostępie do szko-leńowodówrzekonańeligijnych, niepeł-nosprawności, wiekuzyrientacji seksualnej.Chroni onaakżerzedyskryminacjąowodu koloru skóryubochodzenia etnicznego,arów-no w zatrudnieniu,aknnychferachaszegożycia, takichakostęp do edukacji,tosunkach sąsiedzkichzy dostępie do opieki medycznej.2Noweasady,warunkowanenijnymsta- waniemóżnorodnościoruszaniemroblemu wodawstwem,omagają chronićudzirzed dyskryminacjizerszym spektrum.dyskryminacjąrazolestowaniem. Osobom, któreoświadczyły dyskryminacjiająneoż- Zych powodówok007głoszonyostanie liwość dochodzenia swoichrawądach,ry- Europejskimokiemównych Szanslaszyst-bunałachubnnychnstytucjach arbitrażowych kich.aszym głównymelemędzieakajpeł-doego powołanych.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 24
Langue Polish
Signaler un problème
Inicjatywa Unii Europejskiej
w
Unii
dyskr Europejskiej
Walka z yminacją