Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten

-

Documents
652 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten SERIE D — Konventionen af 27. september 1968 UDSENDELSE 3 Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten SERIE D — Konventionen af 27. september 1968 NOTE TIL UDSENDELSE 3 Udsendelse 3 af den systematiske oversigts serie D omfatter de 13 domme, som De europæiske Fællesskabers Domstol har afsagt i 1982-1984 verdrørende konventionen af 27. september 1968, samt 131 afgørelser truffet af medlems­staternes domstole, for størstedelens vedkommende i 1980-1982. Foruden sammendragene af afgørelserne indeholder udsendelsen uddrag på original­sproget afea. 80 af de nationale afgørelser samt ajourførte registre. Der er end­videre foretaget en ny bearbejdning af sammendragene af de 16 domme, Dom­stolen har afsagt i 1976-1979, og disse sammendrag indeholder nu, ligesom sammendragene af de nyere domme, en ordret gengivelse af de væsentligste præmisser. Med udsendelsen følger endnu et ringbind. December 1985 De europæiske Fællesskabers Domstol Afdelingen f or forskning og dokumentation Systematisk oversigt, Serie D, Udsendelse 2 Denne udsendelse vedlægges 2. ringbind, der er beregnet til anden del (originaluddrag) og tredje del (register).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 17
Langue Danish
Signaler un problème

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
Systematisk oversigt
over afgørelser vedrørende
fællesskabsretten
SERIE D — Konventionen af 27. september 1968
UDSENDELSE 3
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers
officielle Publikationer, 1986 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
Systematisk oversigt
over afgørelser vedrørende
fællesskabsretten
SERIE D — Konventionen af 27. september 1968
NOTE TIL UDSENDELSE 3
Udsendelse 3 af den systematiske oversigts serie D omfatter de 13 domme, som
De europæiske Fællesskabers Domstol har afsagt i 1982-1984 verdrørende
konventionen af 27. september 1968, samt 131 afgørelser truffet af medlems­
staternes domstole, for størstedelens vedkommende i 1980-1982. Foruden
sammendragene af afgørelserne indeholder udsendelsen uddrag på original­
sproget afea. 80 af de nationale afgørelser samt ajourførte registre. Der er end­
videre foretaget en ny bearbejdning af sammendragene af de 16 domme, Dom­
stolen har afsagt i 1976-1979, og disse sammendrag indeholder nu, ligesom
sammendragene af de nyere domme, en ordret gengivelse af de væsentligste
præmisser.
Med udsendelsen følger endnu et ringbind.
December 1985
De europæiske Fællesskabers Domstol
Afdelingen f or forskning og dokumentation Systematisk oversigt, Serie D, Udsendelse 2
Denne udsendelse vedlægges 2. ringbind, der er beregnet til anden del (originaluddrag)
og tredje del (register).
UDSKIFTNING AF BLADE
Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
Ringbind*
Titelblad 1 Titelblad
S. IX­X 1 S. IX­X
Første del
Indholdsfortegnelse s. 1­5 3 Indholdsfortegnelse s. 1­6
I­O ­ Α, Β bis 1­0 ­ A bis
2 I­1.1 ­ A 1 (fortsat 2) I­1.1 ­ A 1 (fortsat 1)
1­1.1 ­ Β 7 bis I­1.1 ­ Β 6 (fortsat 3)
1­1.2 ­ A3 (fortsat 3) 5 1­1.2 ­ A4 3)
1­1.2 ­ Β 16 (fortsat 1) bis 1­1.2 ­ Β 16 (fortsat 1) bis
1­2.0 ­ Β 1 1) 1­2.1 ­ Β 2 1)
1­5.1.1 ­ A 1 bis 1­5.1.1 ­ A 1 bis
1­5.1.1 ­ Β 1 1­5.1.1 ­ Β 1
1­5.1.1 — Β 12 (fortsat ¡) bis 1­5.1.1 ­ Β 12 (fortsat 1) bis 2 ­ A 2 1) 1­5.1.2­ A 2 2) 7
1­5.1.2 — Β 4 (fortsat 1) bis 1­5.1.2 Β 4 (fortsat 1) bis
1­5.1.2 — Β 7 I) Β 7 2) 1­5.1.2 3
1­5.1.2 — Β 26 (fortsat /jbis 1­5.1.2 ­ Β 26 (fortsat 1) bis
1­5.3 ­ A 1 (fortsat 3) 11 1­5.3 ­ A 1 (fortsat 1)
1­5.3 ­ Β 10 bis 1­5.3 ­ Β 10 bis
1­5.5 ­ A 2 (fortsat 3) 1­5.5 ­ A 2 (fortsat 3)
1­6 ­ Β 1/1­6 ­ Β 2 1­6 ­ Β 1/1­6 B2
(fortsat 1) (fortsat 1)
Udsendelse 3/december 1985 Antal Antal Indsættes Udtages blade blade
1 1­6 ­ Β 5/1­6 ­ Β 6 1­6 ­ Β 5 bis
3 1­6 ­ Β 9 (fortsat 1)
1­8 ­ Β 1 bis 1­8 ­ Β 1 bis
2 4 1­13.0 ­ A 1 (fortsat 1) 1­13.0 — Al (fortsat 3)
1­16.1 ­ A 1/ 1­16.1 ­ A 1 bis
1 1­16.1 ­ A 1 (fortsat 3) 2 1­16.1 ­ A 1 (fortsat 1)
1­16.1 ­ Β 4 (fortsat 1) bis 1­16.1 ­ Β 4 (fortsat 1) bis
1­16.4­ Β 2 2) 3 1­16.4 ­ Β 3 8
1­17.1.1 — A 1 bis 1­17.1.1 ­ A 1 bis
3 1­17.1.1 ­ Β 2 (fortsat 1) 2 1­17.1.1 ­ Β 2 (fortsat 1)
1­17.1.1 ­ Β 12 (fortsat 1) bis 1­17.1.1 ­ Β 12 (fortsat 1) bis 2 ­ A 4 6) 14 2 ­ A 2 1) 4
1­17.1.2 ­ Β 17 (fortsat 1)/ 1­17.1.2 ­ Β 17 (fortsat 1) bis
1 2 ­ Β 24 (/ortíflí /J 5 2 ­ Β 18 1)
1­17.3 ­ Β 2 (fortsat 2) bis 1­17.3 ­ B2 (fortsat 2) bis
1­18 ­ A 1 1) 1­18 ­ A 1 1) 2 3
1­20 ­ Β 1 bis 1­19 ­ Abis
9 1­21 ­ Β 5 (fortsat 1) 4 1­21 ­ Β 7 (fortsat 1)
7 1­22 ­ Β 1 bis 1­24 ­ Β 1 3 1­22 ­ Β 1 bis 1­24 ­ Β 1
1­24 ­ Β 8 bis 1­24 ­ Β 8 bis
8 1­25.0 ­ A 3 (fortsat 1) 4 1­25.0 ­ A 3 (fortsat 1)
4 1­25.1 ­ Β bis 1­25.1 — Β 1 bis 1­26 — Β 4
2 1­26 ­ Β 1 (fortsat 1)
1­27.1 ­ Β 2 (fortsat 1) bis 1­27.1 ­ Β 2 (fortsat 1) bis
1­27.1 ­ Β 7 1) 4 1­27.1 ­ Β 10 1) 5
1­27.2 ­ A 1 (fortsat 8) 1 1­27.2 ­ A 1 (fortsat 8) bis
1­27.2 ­ A 2 3) 2
1­27.2 ­ Β 9 (fortsat 1) bis 1­27.2 ­ Β 9 (fortsat 1) bis
1­27.2 ­ Β 15 1) 4 1­27.2 ­ Β 20 2) 7
Udsendelse 3/'december 1985 Antal Antal Indsættes Udtages blade blade
1­27.3 ­ Β 2 (fortsat 1)/ 1­27.3 ­ Β 2 (fortsat 1)/
1­27.3 ­ Β 2 2) 1 1­27.3 ­ Β 3 1
1­28 — Β 3 (fortsat 1) bis 1­28 — Β 3 (fortsat 1) bis
1­29 ­ Β 2 Ij 1­29 ­ Β 2 1) 3 4
1­31 ­ Β 5 (fortsat 2)/ 1­31 — Β 5 (fortsat 2) bis
1­31 ­ Β 6 1) 1 1­31 ­ Β 10 1) 3
1­38 ­ A bis 1­37 ­ A bis
1­38 ­ Β 4 (fortsat 1) 3 1­40 ­ A 1 (fortsat 2) 11
1­47 ­ Β 3 (fortsat 1) 1 1­47 — Β 3 (fortsat 1)/
1­47 ­ Β 5 1
1­51 ­ Β 1 bis 1­50 ­ Β 1 bis
4 1­54 ­ A 1 (fortsat 1) 1­54 ­ A 1 (fortsat 2) 5
1­56 ­ A 1 bis 1­56 ­ Β 1 2 1­56 ­ A 1 bis 1­56 ­ Β 1 3
1­57 ­ Β 6 (fortsat 1)/ 1­57 — Β 6 (fortsat 1) bis
1­57 ­ Β 7 1 1­57 ­ Β 11 1) 4
II­l ­ Β l/II­l ­ Β 2 III — Β l/II­l ­ Β 2
(fortsat 1) 1 (fortsat 1) 1
IIII ­ Β bis III­3 ­ Β 2 III­l ­ Β bis III­3 ­ Β 4
Ringbind**
Anden del
18.10.1978 18.10.1978/19.10.1978 1
i tilslutning til 26.12.1979:
4.1.1980 ­ 31.1.1980 7
i tilslutning til
13.2.1980 (fortsat 1):
14.2.1980 ­ 9.5.1984 83
Udsendelse 3/december 1985 Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
Tredje del
Domsregister Domsregister
15 s. 3-45 22 s. 3-31
Partsregister Partsregister
s. 35-46 5 s. 49-65 9
Artikelregister Artikelregister
s. 49-54 3 s. 69-74 3
Stikordsregister s. 57-83 14 Stikordsregister s. 77-103 14
i alt 126 i alt 320
Udsendelse 3/december 1985 LCVRIA.^ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
Systematisk oversigt
over afgørelser vedrørende
fællesskabsretten
SERIE D
Afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol
samt udvalgte afgørelser truffet af medlemsstaternes domstole
vedrørende konventionen af 27. september 1968 om retternes
kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige
sager, herunder handelssager
Udsendelse 1-3
Afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol fra 1976 til og med
1984
Afgørelser truffet af medlemsstaternes domstole fra 1973 til og med 1982
Udsendelse 3/december 1985 Serie D udarbejdes af EF-Domstolens afdeling for forskning og dokumentation
Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE ISBN 92-829-0127-0
ENN 92-829-0134-3
FR ISBN 92-829-0135-1
ITN 92-829-0136-X
NL ISBN 92-829-0137-8
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986
ISBN 92-829-0133-5
Samlet udgave (serie A til D): ISBN 92-829-0031-2
Katalognummer: DX-45-85-406-DA-C
© De europæiske Fællesskabers Domstol, 1981
Printed in the FR of Germany
Udsendelse 3'/december 1985