Tijdschrift voor entomologie
416 pages
Français

Tijdschrift voor entomologie

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

/ ÛVOOR ENTOMOLOGIETIJDSCHRIFTUITGEGEVEN DOOEVEßEEKICilMENTOIttOLOCilSCHEDE NEDËRLANDSCHE/REDACTIE 7ANONDERHASSELTDr. A. W. M. vanF. M. VAN DER WULPENJhr. Dr. Ed. G. EVERTSJ.T^¥IIVTl€iliTË »ËEACHT EIVJAARGANG 1884—851886V~44ili-£8'S GRAVENHAGEMARTINUS NIJHOFF1885•t,'oyfj—INHOUDHEKti.it^CHX-EM-TlWIMTI&STËBladz.39^*^Verslag van de Zomervergadering der NederlandscheEntomologische Vereeniging gehouden te Breda op 23,IAugustus 1884VereenigingLyst van de Leden der Nederl. Entomologischexxxop 23 Augustus 1884Bibliotheken der Nederl. Entomologisehe Vereeniging. Bijge-komen boeken van 10 Augustus 1883 tot 1 November 1884. xxxviiEntomologisehe inhoud van ontvangen Tijdschriften ... lii18''*Verslag van de Wintervergadering der Nederl. Entomo-logisehe Vereeniging, gehouden te Leiden 25 Januariop1885 LxxxixP. C. T. Snellen, Beschrijving van vier nieuwe soortenvan Oost-Indische Heterocera, met afbeeldingen door Dr.J. VAN Leettwen 1jr. (PI. 1, fig. 14jDezelfde, Lagoptera bivirgala nov. sp. (PI. fig.1, 5) . . 11P. C. T. Snellen (Lepidoptera van Celebes , verzameld doorMr. M. C. Piepers, met aanteekeningen en beschrijvingder nieuwe soorten door). VI. Tineïna (Pl. 2 en . .3) 15Dezelfde, Nadere aanteekeningen omtrent de Lepidopteravan Celebes 37Dezelfde, Alphabetisch Register der in het Tijdschrift be-handelde Lepidoptera van Celebes 44Dezelfde, Drie synonymische aanteekeningen 50Bladz.F. Fokker, Catalogus der in Nederland voor-Mr. A. J ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 47
Langue Français
Poids de l'ouvrage 21 Mo
/ Û VOOR ENTOMOLOGIETIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOE VEßEEKICilMENTOIttOLOCilSCHEDE NEDËRLANDSCHE / REDACTIE 7ANONDER HASSELTDr. A. W. M. van F. M. VAN DER WULP EN Jhr. Dr. Ed. G. EVERTSJ. T^¥IIVTl€iliTË »ËEACHT EIV JAARGANG 1884—85 1886V~44ili-£8 'S GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1885 •t,' oy fj — INHOUD HEKti.it^CHX-EM-TlWIMTI&STË Bladz. 39^*^Verslag van de Zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging gehouden te Breda op 23 , IAugustus 1884 VereenigingLyst van de Leden der Nederl. Entomologische xxxop 23 Augustus 1884 Bibliotheken der Nederl. Entomologisehe Vereeniging. Bijge- komen boeken van 10 Augustus 1883 tot 1 November 1884. xxxvii Entomologisehe inhoud van ontvangen Tijdschriften ... lii 18''*Verslag van de Wintervergadering der Nederl. Entomo- logisehe Vereeniging, gehouden te Leiden 25 Januariop 1885 Lxxxix P. C. T. Snellen, Beschrijving van vier nieuwe soorten van Oost-Indische Heterocera, met afbeeldingen door Dr. J. VAN Leettwen 1jr. (PI. 1, fig. 14j Dezelfde, Lagoptera bivirgala nov. sp. (PI. fig.1, 5) . . 11 P. C. T. Snellen (Lepidoptera van Celebes , verzameld door Mr. M. C. Piepers, met aanteekeningen en beschrijving der nieuwe soorten door). VI. Tineïna (Pl. 2 en . .3) 15 Dezelfde, Nadere aanteekeningen omtrent de Lepidoptera van Celebes 37 Dezelfde, Alphabetisch Register der in het Tijdschrift be- handelde Lepidoptera van Celebes 44 Dezelfde, Drie synonymische aanteekeningen 50 Bladz. F. Fokker, Catalogus der in Nederland voor-Mr. A. J. -komende Hemiptera. Eerste gedeelte, Hemiptera Hetero ptera. (Vervolg van deel XXVII, blz. 113) 51 F. M. VAN DER Wulp, Eenige uitlandsche Nemocera (PI. 794). VAN Pelecoilon of (PI.Dr. A. W. M. Hasselt Calommata ? 5). 89, C. Ritsema Cz., Aanteekeningen Snellen vanVollbn-op hoven's opstel „Les Batocérides du Musée de Lelde" {Tijdscltr. V. Enlom. XIV, blz. 211) 101 P. C. T. Snellen, Iets over de Europeesche soorten van het genus Catocala Ochs., Led 108 Dezelfde, Over Noctua moldavicola H.S 111 A. W. M. VAN Hasselt, Catalogus Aranearum, hucusque in Hollandia inventarum , 113 F. M. VAN DER Wtjlp Langwerpige Dexinen-vormen (PI. 189, 6). P. C. T. Snellen, Synonymische aanteekeningen. . . . 201 Dezelfde Determinatie der exotische Lepidoptera afgebeeld, , in Rösel, Insectenbelustigung en Klebmann's vervolg . 204 Dezelfde, De inhoud de Bijdragen tot deentomologische van natuurkundige wetenschappen verzameld door H. C. van , Hall, W. Vrolik en G. J. Mulder, 7 din. (1826—32). 207 F. M. VAN DER WuLPj Ovcr eenige uitlandsche Ortalinen (PI. 2137) Hahn. 234Mr. A. J. F. Fokker, Iets over het geslacht Pi/o/)/ior«s P. EpliesUa KiUmiellaC. T. Snellen, Aanteekeningen over Zell, en eenige verwante soorten, met afbeeldingen door Prof. Dr. J. VAN Leeuwen jr. (PI. 2378) Oost-Indische Sphingiden , met jifbeeldingenDezelfde Twee , (PI. 252door Prof. Dr. J. van Leeuwen jr. 9) 255Register