Vejledning for journalister

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL Vejledning for journalister :.-;£r-"" ^CVRIA^_ Presse- og Informationsafdelingen » i DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL Vejledning for journalister Presse- og Informationsafdelingen På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1998 ISBN 92-829-0393-1 © De Europæiske Fællesskaber, 1998 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning 3 Presse- og Informationsafdelingen 4 Hvordan kontaktes Domstolen - og hvem 5 Afdelingen 6 Materiale til pressen 7 De officielle dokumenter 9 Nogle praktiske oplysninger 10 Anmodning om adgang til Domstolen1 Kort 13 INDLEDNING De Europæiske Fællesskabers Domstol, som er oprettet i 1952, har siden da behandlet næsten 10 000 sager vedrørende fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne og borgerne. I det konstitutionelle system, som er oprettet i henhold til traktaterne, spiller Domstolen en meget vigtig rolle for virkeliggørelsen af fredens og enhedens Europa, idet den værner om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne og hele fællesskabslovgivningen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 38
Langue Danish
Signaler un problème