Verdrag van 27 september 1968

-

Documents
964 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht SERIE D — Verdrag van 27 september 1968 AFLEVERING 5 Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht SERIE D — Verdrag van 27 september 1968 OPMERKINGEN BIJ AFLEVERING 5 Aflevering 5 van Serie D van het Repertorium omvat de 12 arresten die het Hof in dejaren 1988 tot 1991 over het Executieverdrag heeft gewezen alsme­de 117 beslissingen van gerechten van de Lid-Staten, hoofdzakelijk uit de jaren 1986 tot 1990. Behalve de samenvattingen van deze uitspraken omvat deze aflevering originele uittreksels uit ongeveer 82 van de nationale beslis­singen ; tevens zijn het tekstaanhangsel en de registers bijgewerkt. Na aflevering 4, die een volledige herdruk inhield, is deze aflevering bestemd ter aanvulling van de bestaande editie. Februari 1993 Afdeling onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Repertorium Serie D, Aflevering 5 INVOEGINSTRUCTIE Aantal Aantal Verwijderen Invoegen bladzijden bladzijden Eerste band (*) Titelblad tot blz. II 2 Titelblad tot blz. II 2 Blz. V-XVII 7 Blz. V-XIX 8 Eerste deel 4 Overzicht blz. 1 -6 3 Overzicht blz. 1-7 I-O - Β 1/ I-O - Β 1 tot I-O — Β 1 (Vervolg 1) 2 1 I-O - Β 2 (Vervolg 1) 1-1.1 - A 2 (Vervolg 4) 1 1 1-1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 14
Langue Nederlandse
Signaler un problème

HOF VAN JUSTITIE
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Repertorium
van de rechtspraak
inzake het gemeenschapsrecht
SERIE D — Verdrag van 27 september 1968
AFLEVERING 5
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties
der Europese Gemeenschappen, 1997 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Repertorium
van de rechtspraak
inzake het gemeenschapsrecht
SERIE D — Verdrag van 27 september 1968
OPMERKINGEN BIJ AFLEVERING 5
Aflevering 5 van Serie D van het Repertorium omvat de 12 arresten die het
Hof in dejaren 1988 tot 1991 over het Executieverdrag heeft gewezen alsme­
de 117 beslissingen van gerechten van de Lid-Staten, hoofdzakelijk uit de
jaren 1986 tot 1990. Behalve de samenvattingen van deze uitspraken omvat
deze aflevering originele uittreksels uit ongeveer 82 van de nationale beslis­
singen ; tevens zijn het tekstaanhangsel en de registers bijgewerkt.
Na aflevering 4, die een volledige herdruk inhield, is deze aflevering bestemd
ter aanvulling van de bestaande editie.
Februari 1993
Afdeling onderzoek en documentatie
van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen Repertorium Serie D, Aflevering 5
INVOEGINSTRUCTIE
Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
Eerste band (*)
Titelblad tot blz. II 2 Titelblad tot blz. II 2
Blz. V-XVII 7 Blz. V-XIX 8
Eerste deel
4 Overzicht blz. 1 -6 3 Overzicht blz. 1-7
I-O - Β 1/ I-O - Β 1 tot
I-O — Β 1 (Vervolg 1) 2 1 I-O - Β 2 (Vervolg 1)
1-1.1 - A 2 (Vervolg 4) 1 1 1-1.1 - A 2 (Vervolg 4)
1-1.1 - Β 6 (Vervolg 3)/ 1-1.1 - Β 6 (Vervolg 3) tot
1-1.1 - Β 7 1) 1 1-1.1 - Β 10 1) 3
1-1.2 - A 2 (Vervolg 3)/ 1-1.2 - A 2 (Vervolg 3)/
1-1.2 - A 3 1) 1 1-1.2 - A3 I) 1
1-1.2 - A4 (Vervolg 2)/ 1-1.2 — A 4 (Vervolg 2) tot
1-1.2 - A4 3) 4 1 1-1.2 - A 5 5)
1-1.2 - Β 23 (Vervolg 1)/ 1-1.2 - Β 23 (Vervolg 1) tot
1-1.2 - Β 25 l) 2 1-1.2 - Β 26 1) 2
1-2.0 - Β 1/ 1-2.0 - Β 1/
1-2.0 - Β 1 (Vervolg 1) 1 1-2.0 - Β 1 (Vervolg 1) 1
1-2.1 - Β 2 (Vervolg 1) 1 1-2.1 - Β 2 (Vervolg 1) tot
1-2.1 - Β 5 2) 3
1-3 - Β 1 1-3 - Β 1 tot
1-3 - Β 2 (Vervolg 3) 3
1 1-5.0 - A 1 1-5.0 - A
Aflevering 5/februari 1993 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
1­5.0 ­ Β 1/ 1­5.0 ­ Β 1/
1­5.0 ­ Β 1 (Vervolg 1) 1 1­5.0 ­ Β 1 (Vervolg 1)
1­5.1.1 ­ A 1/ 1­5.1.1 ­ A 1/
1­5.1.1 ­ A 1 (Vervolg 1) 1­5.1.1 ­ A 1 (Vervolg 1) 1
1­5.1.1 ­ A 2/ 1­5.1.1 ­ A 2/
1­5.1.1 ­ A3 2 1­5.1.1 ­ A3 2
1­5.1.1 ­ A 5 f Vervolg 5) tot
1­5.1.1 ­ A 5 (Vervolg 5) 1­5.1.1 ­ Al (Vervolg 5) 4
1­5.1.1 ­ Β 7/ 1­5.1.1 ­ Β 7/
1­5.1.1 ­ BS (Vervolg I) 1­5.1.1 ­ Β 8 (Vervolg 1) 1
1­5.1.1 ­ Β 21/ 1­5.1.1 ­ Β 21/
1­5.1.1 ­ Β 21 (Vervolg 1) 1­5.1.1 ­ Β 21 (Vervolg 1) 1
1­5.1.1 ­ Β 25 (Vervolg 1) tot
4 1­5.1.1 ­ Β 25 (Vervolg 1) 1­5.1.1 ­ Β 31 1)
1­5.1.2 ­ Β 1/ 1­5.1.2 ­ Β 1/
1­5.1.2 ­ Β 2 1­5.1.2 ­ Β 2 1
1­5.1.2 — Β 15 (Vervolg Ι)/ 1­5.1.2 ­ Β 15 (Vervolg 1)/
1­5.1.2 — Β 16 1) 1­5.1.2 ­ Β 16 1) 1
1­5.1.2 ­ Β 47 (Vervolg 1) tot
1­5.1.2 — Β 47 (Vervolg Ι) 1­5.1.2 ­ Β 53 2) 5
1­5.3 ­ Α 1 (Vervolg 2)/ 1­5.3 ­ A 1 (Vervolg 2) tot
1­5.3 ­ Α 1 3) 1­5.3 ­ A 3 4) 6
1­5.3 ­ Β 1/1­5.3 ­ Β 2 1­5.3 ­ Β 1/1­5.3 ­ Β 2 1
1­5.3 ­ Β 16 (Vervolg Ι) tot
1­5.3 ­ Β 16 (Vervolg 1) 1­5.3 ­ Β 22 2) 5
1­5.5 ­ Α 2 (Vervolg 2)/ 1­5.5 ­ Α 2 (Vervolg 2)/
I 1­5.5 ­ Α 2 3) 1­5.5 ­ Α 2 3)
Aflevering 5/februari ¡993 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
1-5.5 - Β 1/ 1-5.5 - Β 1/
1-5.5 - Β 1 (Vervolg 1) 1 1 1-5.5 - Β 1 (Vervolg 1)
1-6 - A 1 tot — —
1-6 - A 1 (Vervolg 4) 3
1-6 — Β 1/1-6 - Β 2 1 1-6 - Β 1/1-6 - Β 2 1
1-6 - Β 10 (Vervolg 2)/ 1-6 - Β 10 (Vervolg 2)/
1-6 - Β 11 Ι) 1 1-6 - Β 12 1) 2
1-6 bis — Β 1 tot — —
1-6 bis - Β 1 (Vervolg 2) 2
1-8 - Β 1/ 1-8 - Β 1/
1-8 - Β 1 (Vervolg 1) 1 1 1-8 - Β 1 (Vervolg 1)
1-13.0- Α 1/ 1-13.0 - A 1/
1-13.0 - Α 1 (Vervolg 1) 1 1-13.0 - A 1 (Vervolg 1) 1
1-13.0 - Β 1 1-13.0 - Β 1
1-16.1 — A 2 (Vervolg 4) tot
1-16.1 - Α 2 (Vervolg 4) 1 1-16.1 — AA 3) 4
1-16.1 - Β 1/ 1-16.1 - Β 1/
1-16.1 - Β 2 1 1 1-16.1 - Β 2
1-16.1 - Β 10 ( Vervolg 2) tot
1-16.1 - Β 10 (Vervolg 2) 1 1-16.1 - Β 12 (Vervolg 1) 2
1-16.2 - Β 1/ — —
1-16.2 - Β 1 (Vervolg 1) 1
1-16.4- Α 1/ 1-16.4 - A 1/
1 1-16.4 - Α 1 (Vervolg 1) 1 1-16.4- A 1 (Vervolg 1)
1-16.4 - Β 1/ 1-16.4 — Β 1/
4 1-16.4 - Β 3 2 1-16.4 — Β 5 (Vervolg 1)
1-16.5 - A 1 (Vervolg 2) 1-16.5 - Α 1 (Vervolg 2)
1-16.5 - Α 1 3) 1 1-16.5 - A 1 3) 1
Aflevering 5/februari 1993 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
1-16.5 - Β 1/ 1-16.5 - Β 1/
1-16.5 - Β 2 (Vervolg 1) 2 1 1-16.5 - Β 2 (Vervolg 1)
1-17.1.1 - A 1/ 1-17.1.1 - A 1/ 1 - A 1 (Vervolg 3) 2 1 - A 1 (Vervolg 3) 2
1-17.1.1 - Β 1/ 1-17.1.1 - Β 1/ 1 - Β 2 (Vervolg 1) 1 - Β 2 (Vervolg 1) 1
1-17.1.1 - Β 8 (Vervolg I)/ 1-17.1.1 - Β 8 (Vervolg 1)/ 1 - Β 9 1) 1 - Β 9 I) 1
1-17.1.1 - Β 19 (Vervolg 1)/ 1-17.1.1 - Β 19 (Vervolg 1)/ 1 - Β 20 (Vervolg 1) 1-17.1.1 - Β 20 1) 1
1-17.1.1 — Β 22 (Vervolg 1)/ 1-17.1.1 - Β 22 (Vervolg 1) tot 1 - Β 22 2) 4 1 - Β 27 1)
1-17.1.2 — Β 1/ 1-17.1.2 - Β 1/ 2 - Β 2 (Vervolg 1) 2 - Β 2 (Vervolg 1) 1
1-17.1.2 - Β 15 (Vervolg 1)/ 1-17.1.2 - Β 15 (Vervolg I)/ 2 - Β 16 1) 2 - Β 16 1) 1
1-17.1.2 - Β 23 (Vervolg I)/ 1-17.1.2 - Β 23 (Vervolg I)/ 2 - Β 24 1) 2 - Β 24 1) 1
1-17.1.2 - Β 32 (Vervolgt)/ 1-17.1.2 - Β 32 (Vervolg 1) tot 2 - Β 33 (Vervolg 1) 2 - Β 39 5
1-17.2 - Β 1 1-17.2 - Β 1 I
1-17.3 - A 1/ 1-17.3 - Α 1/
1 1-17.3 - A 1 (Vervolg I) 1-17.3 - Α 1 (Vervolg Ι)
1-17.3 - Β 3 (Vervolg 2) 1-17.3 - Β 3 (Vervolg 2) tot
1-17.3 - Β 4 1) 1-17.3 - Β 7 1) 4
1-18 - Β 1/ 1-18 - Β 1/
1-18 - Β 1 (Vervolg ì) 1-18 - Β 1 (Vervolg Ι) 1
1-20 - Β 1/1-20 - Β 2 1 1-20 - Β 1/1-20 - Β 2
Aflevering 5/februari 1993 Aantal Aantal
Invoegen Verwijderen
bladzijden bladzijden
1-21 - A 2 (Vervolg 3)/ 1-21 - A 2 (Vervolg 3) tot
1-21 - A 3 6) 4 1-21 - A 2 4) 1
1-21 - Β 1/ 1-21 - Β 1/
1 1-21 - Β 2 (Vervolg 1) 1 1-21 — Β 2 (Vervolg 1)
1-21 - Β 11 (Vervolg 1) tot 1-21 - Β 11 (Vervolg 1) tot
6 1-21 - Β 12 2) 2 1-21 - Β 16 1)
1-22 - Β 1/ 1-22 - Β 1/
1 1-22 - Β 2 1 1-22 - Β 2
1-22 - Β 8 1-22 - Β 8 tot
1 3 1-22 — Β 8 (Vervolg 1) 1-22 - Β 10 (Vervolg 2)
1-24 - Β 1/ 1-24 - Β 1/
1-24 - Β 2 1 1-24 - Β 2 1
1-24 - Β 8/ 1-24 - Β 8/
1 1 1-24 - Β 8 (Vervolg 1) 1-24 - Β 8 (Vervolg 1)
1-24 - Β 10 (Vervolg 2) 1-24 - Β 10 (Vervolg 2) tot
1-24 - Β 14 1) 4 1-24 - Β 11 1) 1
1-25.0 - Β 1/ 1-25.0 - Β 1/
2 1-25.0 — Β 3 (Vervolg 1) 2 1-25.0 - Β 3 (Vervolg 1)
1-25.1 — Β 2 (Vervolg l)tot 1-25.1 - Β 2 (Vervolg 1) 1
1 1-25.1 - Β 3 1)
1 1-26 - A - -
1-26 - Β 1 tot 1-26 - Β 1 tot
5 1-26 - Β 6 4 1-26 - Β 7 (Vervolg 1)
1-27.1 - Β 1/ 1-27.1 - Β 1/
1 1-27.1 - Β 1 (Vervolg 1) 1 1-27.1 - Β 1 (Vervolg 1)
1-27.1 — Β 11 (Vervolg 3) tot 1-27.1 - Β 11 (Vervolg 3)/
1 1-27.1 - Β 15 1) 3 1-27.1 - Β 12 1)
Aflevering 5/februari 1993 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
1-27.2 - A 3 (Vervolg 6)/ 1-27.2 — A3 (Vervolg 6) tot
1-27.2 - A 3 7) 1 1-27.2 — A4 6) 4
1-27.2 - Β 1/ 1-27.2 -BI/
1-27.2 - Β 2 (Vervolg 1) 1 1-27.2 - Β 2 (Vervolg 1) 1
1-27.2 - Β 4 (Vervolg 1)/ 1-27.2 - Β 4 (Vervolg 1)/
1-27.2 - Β 4 2) 1 1-27.2 - Β 4 2) 1
1-27.2 - Β 7 (Vervolg 1)/ 1-27.2 - Β 7 (Vervolg 1)/
1-27.2 - Β 11 2 1-27.2 -Bil 2
1-27.2 - Β 27 (Vervolg 1)/ 1-27.2 - Β 27 (Vervolg 1) tot
1-27.2 - Β 27 2) 1 1-27.2 - Β 29 2) 3
— 1-27.3 — A 1 tot
1-27.3 - A 1 (Vervolg 6) 4
1-27.3 - Β 1 tot 1-27.3 — Β 1 tot
1-27.3 - Β 2 (Vervolg 2) 2 1-27.3 - B4 3
1-28 - Β 1/ 1-28 - Β 1/
1-28 - Β 2 (Vervolg 1) 1 1-28 - Β 2 (Vervolg 1) 1
1-29 - Β 2 (Vervolg 1)/ 1-29 - Β 2 (Vervolg 1) tot
1-29 - Β 4 1 Β 5 (Vervolg 1) 2 1-29 -
1 - - 1-31 - A
1-31 - Β 1/ 1-31 - Β 1/
1-31 - Β 6 (Vervolg 1) 3 Β 6 (Vervolg 1) 3 1-31 -
1-31 - Β 11 (Vervolg 1)/ 1-31 - Β 11 (Vervolg 1) tot
1-31 - Β 11 2) 1 1-31 - Β 14 1) 3
1-34 - Β 1 tot 1-34- Β 1 tot
1-34 - Β 4 2 - Β5 2
1-36 - Α 1 tot 1-36 - A 1 tot
1-36 - Α 1 (Vervolg 3) 2 1-36 - A 1 (Vervolg 3) 2
Aflevering 5/februari 1993