Sujet BAC ES / L / S 2015 Arménien LV1

Sujet BAC ES / L / S 2015 Arménien LV1

Documents
7 pages
Lire
Cet ouvrage peut-être téléchargé gratuitement

Description

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2015 ARMÉNIEN VENDREDI 19 JUIN 2015 _______ LANGUE VIVANTE1 SérieL –Durée de l’épreuve :3 heures– coefficient: 4 SériesES-S– Durée del’épreuve:3 heures– coefficient : 3 Le candidat indiquera en haut de sa copie s’il compose en arménien occidentalouenarménienoriental. 15AMV1ME1 L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaireest interdit. Dès que ce sujet vous estremis, assurez-vous qu'ilest complet. Ce sujetcomporte 7 pages numérotées de1/7 à7/7. Répartition des points Compréhension de l’écrit 10points Expression écrite 10 points Page : 1/7 5 10 15 Texte en arménien occidental : ɿʔʖ Մʏʙʎɼʉ Իʎʄɸʍʂ Մʍɸʔ ɹɸʗʏʕ ʋɸʍʆʏʙʀʂʙʍ ɣɾʌʗʏʙʀ, 1974 Վɸʗʑɼʖ ʆɿ ʚʏʄɼʋ əʏʍ ʏʙʗ ʆ՛ɸʎʄɸʖʂʋ ʇʂʋɸɵ ɹɸʙɸʆɸʍʂʍ ɿʍɻɸʗʈɸʆ ɺʏʗʅɸʖɼʉʂ ʋɿʍ ɾ,ʋɼʅ ʄɸʍʏʙʀʂ ʋɿ ʕɼʗʍɸʌɸʗʆɿ «əɸʋʂʖʂɾ»ʆʏʐʏʙʏʉ ʚɸʆ ʎʏʙʆɸʌʂʍ ʋɾʒ:ɒɾ՛ ʄɸʍʏʙʀɿ, 1 ʀɾ՛ ʕɸʌʗɿ ɼʙ ʀɾ ʋɼʗ ʆɸʗɸʅ ʆʜʎʂʆʍɼʗɿ ʎʛɼʉ ʆɿ ʇɸʋɸʗʏʙʂʍ ɼʙ ɸʍʏʙʍ ʏʙʍʂʍ 2 ɸʋɹʏʉʒ ɍɸʋɸʔʆʏʔʂ ʋɾʒ:ɋɸʄʖ ʋɿʍ ɾ ʂʍʅʂ ʇɸʋɸʗ ʇʏʍ ɸʎʆɼʗʖ ʋʖʍɼʃɿ,ʆɿ ʑɸʗʖʂʋ ɿʍʆɼʗʏʒ ʋɿ ʒɼʗʋ ɹɸʗɼʄʜʔʏʙʀɼɸʍ: Ɍʏʗʅɸʖɼʉʂʍ ɺʗɸʙɸʅ ɼʍ6-7ʆʜʎʆɸʆɸʗʍɼʗ,ʏʗʏʍʛ ʍʔʖɸʅ ɼʍ ʛʏʕʂ ʛʏʕ ɼʙ ɻɾʋ ɸʓ ɻɾʋ ʂʗɼʍʘ ʚʏʛʗʂʆ ɺʏʗʅɸʔɼʉɸʍʍɼʗʏʙʍ ɸʓʒɼʙ:Ɋʍʏʍʘʋɾ ʂʙʗɸʛɸʍʐʂʙʗɿ ʏʙʍʂ ʂʗ ʋɾʆ ʆɸʋ ɼʗʆʏʙ ɸʎʆɼʗʖɿ:Վɸʗɿ,ʄɸʍʏʙʀʂʍ ʋɾʒ,ɼʗʆʏʙ ʕɸʗʑɼʖʍɼʗ ʆʜʎʂʆʂ ɼʗɼʔʍɼʗʍ ʏʙ ʆɸʎʂʍɼʗɿ ʆɿ ʈɼʙɼʍ ʏʙ ʕɼʗ ʆɿ ʉʗʆɼʍ:ɘʜʎʆɸʆɸʗʍɼʗɿ ʆ՛ɸʎʄɸʖʂʍ ɺʏʗʅʂ ɺʃʏʙʄ.

Informations

Publié par
Ajouté le 02 juillet 2015
Nombre de lectures 12
Signaler un abus

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2015ARMÉNIEN

VENDREDI 19 JUIN 2015
_______LANGUE VIVANTE1


SérieL –Durée de l’épreuve :3 heures– coefficient: 4
SériesES-S– Durée del’épreuve:3 heures– coefficient : 3


Le candidat indiquera en haut de sa copie s’il compose en arménien occidentalouenarménienoriental.


15AMV1ME1

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaireest interdit.Dès que ce sujet vous estremis, assurez-vous qu'ilest complet.
Ce sujetcomporte 7 pages numérotées de1/7 à7/7.Répartition des points

Compréhension de l’écrit 10points
Expression écrite 10 points

Page : 1/7

5

10

15

Texte en arménien occidental :


ɿʔʖ Մʏʙʎɼʉ Իʎʄɸʍʂ
Մʍɸʔ ɹɸʗʏʕ ʋɸʍʆʏʙʀʂʙʍ
ɣɾʌʗʏʙʀ, 1974


Վɸʗʑɼʖ ʆɿ ʚʏʄɼʋ


əʏʍ ʏʙʗ ʆ՛ɸʎʄɸʖʂʋ ʇʂʋɸɵ ɹɸʙɸʆɸʍʂʍ ɿʍɻɸʗʈɸʆ ɺʏʗʅɸʖɼʉʂ ʋɿʍ ɾ,ʋɼʅ
ʄɸʍʏʙʀʂ ʋɿ ʕɼʗʍɸʌɸʗʆɿ «əɸʋʂʖʂɾ»ʆʏʐʏʙʏʉ ʚɸʆ ʎʏʙʆɸʌʂʍ ʋɾʒ:ɒɾ՛ ʄɸʍʏʙʀɿ,
1
ʀɾ՛ ʕɸʌʗɿ ɼʙ ʀɾ ʋɼʗ ʆɸʗɸʅ ʆʜʎʂʆʍɼʗɿ ʎʛɼʉ ʆɿ ʇɸʋɸʗʏʙʂʍ ɼʙ ɸʍʏʙʍ ʏʙʍʂʍ
2
ɸʋɹʏʉʒ ɍɸʋɸʔʆʏʔʂ ʋɾʒ:ɋɸʄʖ ʋɿʍ ɾ ʂʍʅʂ ʇɸʋɸʗ ʇʏʍ ɸʎʆɼʗʖ ʋʖʍɼʃɿ,ʆɿ
ʑɸʗʖʂʋ ɿʍʆɼʗʏʒ ʋɿ ʒɼʗʋ ɹɸʗɼʄʜʔʏʙʀɼɸʍ:
Ɍʏʗʅɸʖɼʉʂʍ ɺʗɸʙɸʅ ɼʍ6-7ʆʜʎʆɸʆɸʗʍɼʗ,ʏʗʏʍʛ ʍʔʖɸʅ ɼʍ ʛʏʕʂ ʛʏʕ ɼʙ ɻɾʋ ɸʓ
ɻɾʋ ʂʗɼʍʘ ʚʏʛʗʂʆ ɺʏʗʅɸʔɼʉɸʍʍɼʗʏʙʍ ɸʓʒɼʙ:Ɋʍʏʍʘʋɾ ʂʙʗɸʛɸʍʐʂʙʗɿ ʏʙʍʂ ʂʗ
ʋɾʆ ʆɸʋ ɼʗʆʏʙ ɸʎʆɼʗʖɿ:Վɸʗɿ,ʄɸʍʏʙʀʂʍ ʋɾʒ,ɼʗʆʏʙ ʕɸʗʑɼʖʍɼʗ ʆʜʎʂʆʂ
ɼʗɼʔʍɼʗʍ ʏʙ ʆɸʎʂʍɼʗɿ ʆɿ ʈɼʙɼʍ ʏʙ ʕɼʗ ʆɿ ʉʗʆɼʍ:ɘʜʎʆɸʆɸʗʍɼʗɿ ʆ՛ɸʎʄɸʖʂʍ
ɺʏʗʅʂ ɺʃʏʙʄ.ʛɸʍʂ ɽʏʌɺ ʏʗ ʆɸʗɼʍɵ ʎɸɹʀʏʙɸʍ ʕɼʗʒɿ ɸʖʏʗ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ʕɸʗʈʛ ʆɿ
ʔʖɸʍɸʍ:Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʃ ɸʎʆɼʗʖʍɼʗʏʙʍ ɻɼʗɿ ʎɸʖ ʆɸʗɼʙʏʗ ɾ ʇʏʔ.ɸʍʏʍʛ
ʆɸʗɼʃʂ ɼʉɸʅʂʍ ʐɸʚ ʎʏʙʖ ʑɾʖʛ ɾ ʔʏʗʕʂʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʛɸʍʂ ʋɿ ʆɸʗɼʗ,ʏʗʑɾʔɽʂ
3
ʆɸʗɼʍɸʍ ʜɺʍɼʃ ʆʜʎʂʆʂ ɸʗɸɺ ɸʗʖɸɻʗʋɸʍ:Ɋʗʇɼʔʖ ʔʏʗʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʂʖɾɸʃ ʖɼʉ
ɾ.ʆɸʗɾ ʏʙ ʆɸʗɾ.ʆʏʉʋʍɸʆʂ ɺʏʗʅɼʗʏʕ ʁɸʋɸʕɸʊɸʓ ɿʃʃɸʃ ʐʆɸʌ:
Իʋ ʕɸʗʑɼʖʔ,ʑɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍ,ʇɸʋɸʆʗɼʃʂ ɼʗʂʖɸʔɸʗɻ ʋɿʍ ɾ,
4
ʋʖɸʙʏʗɸʆɸʍʂ ɼʗɼʙʏʌʀʏʕ ɼʙ ʇɼʖɸʛʗʛʗʏʙʀʂʙʍʍɼʗʏʕ:ɘʜʎʆɸʆɸʗʍɼʗʏʙ ʌɸʖʏʙʆ
5 6
ɺʓɼʇʆɸɹɸʍʏʙʀʂʙʍʍɼʗ ʐʏʙʍʂ ʎʗʀʍɼʗʏʙʍ ʕʗɸʌ ɼʙ ɹɸʋɹɸʔɸʍʛʍɼʗɾ ʎɸʖ


1

ʎʛɼʉ- élégant
2

ɸʎʆɼʗʖ– apprenti
3

ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ- production
4

ʋʖɸʙʏʗɸʆɸʍ- intellectuel
5

ɺʓʗɼʇʆɸʍɸʍʏʙʀʂʙʍ- vulgarité
6

ɹɸʋɹɸʔɸʍʛ– rumeur, ragot

15AMV1ME1

Page : 2/7

20

25

30

35

40

7
ʐ՛ɸʄʏʗʁʂʗ:ɒɼʗɼʙʔ ɸʌɻ ʂʔʆ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɺʏʗʅɸʖɼʉʂʂʍ ɸʍʑɸʎʖʜʍ ʕɼʗɸʆɸʘʏʙʍ
ɾ ʆɸʗʅɼʔ:ɑʍɻʇɸʍʏʙʗʂʍ ʕɼʗɸɹɼʗʏʉ ʇʗɸʋɸʍʍɼʗʏʙ ɺʏʗʅɸɻʗʏʙʀʂʙʍɿ ʂʗɼʍ ʆɿ
8
ʕʔʖɸʇʂʍ ɼʙ ʆɿ ʄʍɻʗɼʍ,ʏʗ ɹʏʗɹʏʛɸʅ ʋʖʛɼʗɿ ʇɸʍɻɸʗʖɼʘʍɾ ʕɾʊɼʗʏʙ
ʑɸʗɸɺɸʌʂʍ:
ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍʂ ʋʂɸʆ ɸʎʆɼʗʖɿ ɼʔ ɼʋ:Վʗɸʔ ʋɼʅ ʌʏʌʔɼʗ ɻʗɸʅ ɾ ɼʙ
ɸʓɸʒʂʍ ʜʗɾʍ ʂʔʆ ɸʋɾʍ ʊʂɺ ʋɿ ʀɸʚɾ,ʏʗ ɸʗʇɼʔʖʂʔ ʋɾʒ ɸʓɸʒ ɼʗʀɸʋ:

-Նɸʄʏʗɻɿ,ʆ՛ɿʔɾ ɸʍʑʂʖɸʍ ʋɾʆɿ ɻʏʙʗʔ ɼʆɸʙ:ɋʍɸʙ ʕʔʖɸʇɼʃʂ ʐɾʗ,ʔʏʙʖ
ʆɿ ʄʜʔɾʗ ɼʙ ɺʏʉʏʙʀʂʙʍ ʆ՛ɿʍɾʗ:

ɡ՛ʐ,ɼʔ ʍʋɸʍ ɹɸʍɼʗ ʐɼʋ ɿʍɼʗ,ʆʗʍɸʌ ʕʔʖɸʇ ɿʃʃɸʃ:Մʂɸʌʍ ʀɾ ...ʑʂʖʂ
ʆʗʍɸɶʋ ɸʗɻɸʗɸʘʍɼʃ ʂʗ ʌʏʌʔɼʗɿ ɺʏʗʅʂ ɸʔʑɸʗɾɽʂʍ ʋɾʒ:Փɸʌʃʏʙʍ ʐɼʍ
ɿʍɻʏʙʍɸʆʏʙʀʂʙʍʍɼʗʔ.ɻɸʍɻɸʉ ɼʋ ɼʙ ʘʗʏʙɸʅ:

-Մʂʖʛɻ ʏʙʗʂʎ ʖɼʉ ɾ,ʆɿ ʇɸʔʖɸʖɾ ʂʍʛ ɸʃ,ʛɸʍʂ ʋɿ ʜʗ ɼʖʛ:
Իʗɸʙʏʙʍʛ ʏʙʍʂ,ʋʂʖʛʔ ʏʙʗʂʎ ʖɼʉ ɾ:Ɏʔ ʆʏʐʏʙʋ ʐʏʙʍʂʋ ʆʜʎʆɸʆɸʗʏʙʀɼɸʍ:Ɋʔɼʉɿ
ʆɸʎʂɾʍ ɸʍʘʏʙʘɸʅ ʋʂʒʏʘʂʔ ʏʙʔʏʙʋʍɸʗɸʍ ɼʙ ʋɸʖɼʍɸɻɸʗɸʍ ʆ՛ɼʗɸɽɼʋ:Մʂʖʛʔ ʆɿ
9
ʍɸʙɸʗʆɾ ʏʔʆɼɽʜʅ ɸʚʏʙʍʛʍɼʗʏʕ ʆɸʑʏʌʖ ʒʏʙʗɼʗʏʙ ʕʗɸʌ:Իɶʍʐʑɾʔ ɹɸʘɸʖʗɼʋ,
ʂɶʍʐʑɾʔ ɸʗɻɸʗɸʘʍɼʋ ʂʍʛɽʂʍʛʔ:Իʍʅʂ ʇɸʋɸʗ ʂʔʆ ɸʍɹɸʘɸʖʗɼʃʂ ʆɿ ʋʍɸʍ ɸʌɻ
ɼʗɸɽʍɼʗɿ,ʏʗʏʍʛ ʖɼʉ ʐʏʙʍʂʍ ɸʍʎʏʙʎʖ ʆʜʎʆɸʆɸʗʂ ɺʏʗʅɸʖɼʉʂʂʍ ʋɾʒ:ɢɼʋ ʏʙɽɼʗ
ʄʏʔʖʏʕɸʍʂʃ,ʔɸʆɸʌʍ ɸʍʏʗʏʎ ʆɼʗʑʏʕ ʆɿ ɽɺɸʋ,ʀɾ ɼʔ ɼʗɹɼʛ ʃɸʙ ɸʗʇɼʔʖɸʙʏʗ ʋɿ
ʑʂʖʂ ʐɿʃʃɸʋ:ɡʙʗʂɶʎ ɹɸʍ...ʏɶʕ ɺʂʖɾ:
10
əɸʆɸʓɸʆ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʌʔ ʀɼʗʏʙʀʂʙʍʍɼʗʏʙʔ ɵ ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍ ʆɿ ʔʂʗɾ ɽʂʔ:
[...]ɡʙʔʋɸʍ ʐɺʏʇɸʘʏʙɸʅ ʅɸʗɸʙ ʋɿ ʆɸʌ ɸʌʔ ʋɸʗɻʏʙʍ ʋɾʒ:ɘɸʗɻɸʘɸʅ ɾ ʛɸʍʂ ʋɿ
ʕɾʑɼʗ ɼʙ ɣɾʌʗʏʙʀɾʍ«Ɋɽɻɸʆ»ʀɼʗʀɿ ʆɿ ʔʖɸʍɸʌ:Իʍʅʂ ʇɼʖ ʄʜʔɸʅ ɸʖɼʍ,ʌɸʊɸʄ
ʇɸʗʘʏʙʋʍɼʗ ʆ՛ɿʍɾ ʂʗ ʐɺʂʖʘɸʅ ʄʍɻʂʗʍɼʗʏʙ ʋɸʔʂʍ,ʂʍʐ ʏʗ ʆɿ ʎʏʌɾ ʂʋ
ʂʍʛʍɸʔʂʗʏʙʀʂʙʍʔ:Վɸʗɻɸʍʂʍ ɸʐʛʂʍ ɼʔ ʆɸʗɼʙʏʗ ʋɾʆʍ ɼʋ ɼʙ ʂʗ ʕʗɸʌ
11
ɺɼʗɸɽɸʍʘʏʙʀʂʙʍ ʋɿ ʏʙʍʂʋ–ʕʆɸʌɸʆɸʍʔ:


7

ʕɼʗɸʆɸʘʏʙ- surveillant
8

ɹʏʗɹʏʛɸʅ - enflammé, excité
9

ɸʚʏʙʍʛ– rive, rivage
10

ʀɼʗʏʙʀʂʙʍ– inconvénient, défaut
11

ɺɼʗɸɽɸʍʘʏʙʀʂʙʍ- superiorité

15AMV1ME1

Page : 3/7TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 points)

1.
Իʍʐʑʂʔʂɶ ʖɼʉ ʋɿ ʆɿ ɺʖʍʏʙʂ ʆʜʎʆɸʆɸʗʏʙʀɼɸʍ ɺʏʗʅɸʖɼʉʂʍ:
2.
Ɋʎʆɼʗʖʍɼʗɿ ɸʌʔ ɸʎʄɸʖɸʍʏʘʂʍ ʋɾʒ ʂʍʐʏɶʙ ʆɸʗɼʙʏʗ ɻɼʗ ʆɿ
ʆɸʖɸʗɼʍ:
3.
Նʆɸʗɸɺʗɼʘɾʛ ʕɸʗʑɼʖ ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍɿ ʋʂ ʛɸʍʂ
ʍɸʄɸɻɸʔʏʙʀʂʙʍʏʕ:
4.
ɣɸʖʋʏʉɿ ɺʏɶʇ ɾ ʂʗ ʔʏʗʕɸʅ ɸʗʇɼʔʖɾʍ:
5.
ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍɿ ʂʗ ɸɽɸʖ ʁɸʋɼʗʏʙʍ ʂʍʐʏɶʕ ʆɿ ʇɼʖɸʛʗʛʗʏʙʂ:

II. EXPRESSION ÉCRITE : (10 points)
Traitez les deux sujets. (120 mots minimum pour chaque question)

1.
Նʆɸʗɸɺʗɼʘɾʛ ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍʂʍ ɼʙ ʑɸʖʋʏʉʂʍ ʋʂʒɼʙ
ʌɸʗɸɹɼʗʏʙʀʂʙʍɿ ɼʙ ɹɸʘɸʖʗɼʘɾʛ ʀɾ ʈɼʗ ʆɸʗʅʂʛʏʕ
ʕɸʗʑɼʖɸʎʆɼʗʖ ʆɸʑɿ ʂɶʍʐʑɾʔ ʑɾʖʛ ɾ ɿʃʃɸʌ:
2.
ɋɸʘɸʖʗɼʘɾ՛ʛ ʀɾ ʈɼɽʂ ʇɸʋɸʗ ɸʗʇɼʔʖ ʋɿ ɿʍʖʗɼʃʏʙ
ʐɸʚɸʍʂʎʍɼʗɿ ʂɶʍʐ ɼʍ:ɘɿ ʇɸʙɸʖɸɶʛ ʆʏʐʏʙʋʂ ɺɸʉɸʚɸʗʂʍ:


15AMV1ME1

Page : 4/7

5

10

15

Texte en arménien oriental :


ɿʔʖ Մʏʙʎɼʉ Իʎʄɸʍʂ
Մʍɸʔ ɹɸʗʏʕ ʋɸʍʆʏʙʀʌʏʙʍ
ɋɼʌʗʏʙʀ, 1974


Վɸʗʑɼʖ ɼʋ ʚʏʄʏʙʋ


Ɋʌʍʖɼʉ,ʏʙʗ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɼʋ ʇʂʋɸ,ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɿʍɻɸʗʈɸʆ ɸʎʄɸʖɸʖɼʉʂ ɾ,ʋʂ
ʋɼʅ ʄɸʍʏʙʀʂ ʕɼʗʍɸʇɸʗʆʏʙʋ, «əɸʋʂɻʂɼ»ʆʏʐʕʏʉ ʚɸʆ ʎʏʙʆɸʌʂ ʋɼʒ:ɒɼ՛ ʄɸʍʏʙʀɿ,
1
ʀɼ՛ ʕɸʌʗɿ ɼʙ ʀɼ ʋɼʗ ʆɸʗɸʅ ʆʏʎʂʆʍɼʗɿ ʎʛɼʉ ɼʍ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɼʙ ɸʍʏʙʍ ʏʙʍɼʍ
2
ɸʋɹʏʉʒ ɍɸʋɸʔʆʏʔʂ ʋɼʒ:ɋɸʄʖ ɾ ʂʍʈ ʇɸʋɸʗ ɸʌʍʖɼʉ ʏʗʑɼʔ ɸʎʆɼʗʖ ʋʖʍɼʃɿ,
ʑɸʗʖɸʕʏʗ ɼʋ ʋʂ ɿʍʆɼʗʏʒ ʒɼʗʋ ɹɸʗɼʄʏʔʏʙʀʌɸʍɿ:

Ɋʎʄɸʖɼʉʂʍ ɺʗɸʕɼʃ ɼʍ6-7ʆʏʎʆɸʆɸʗʍɼʗ,ʏʗʏʍʛ ʍʔʖɸʅ ɼʍ ʆʏʉʛ ʆʏʉʛʂ ɼʙ ɻɼʋ ɸʓ
ɻɼʋ ʂʗɼʍʘ ʚʏʛʗʂʆ ɺʏʗʅɸʔɼʉɸʍʍɼʗʂ ɸʓʒɼʙ:Նʗɸʍʘʂʘ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɿ ʏʙʍʂ ʋɼʆ
ʆɸʋ ɼʗʆʏʙ ɸʎɸʆɼʗʖ:Նɼʗʛɼʙʏʙʋ,ʄɸʍʏʙʀʂ ʋɼʒ,ɼʗʆʏʙ ʕɸʗʑɼʖ ʆʏʎʂʆʂ ɼʗɼʔʍɼʗʍ
ʏʙ ʆɸʎʂʍɼʗʍ ɼʍ ʈɼʙʏʙʋ ʏʙ ʕɼʗɼʙ ʏʙʉɸʗʆʏʙʋ:ɘʏʎʆɸʆɸʗʍɼʗɿ ʕʊɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɺʏʗʅʂʍ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ.ʛɸʍʂ ɽʏʙʌɺ ʏʗ ʆɸʗɼʍ,ʎɸɹʀʕɸ ʕɼʗʒʂʍ ɻʗɸʍ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɸʎʄɸʖɸʕɸʗʈ ɼʍ ʔʖɸʍʏʙʋ:Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ɸʎʆɼʗʖʍɼʗʂ
ɻɼʗɿ ʎɸʖ ʆɸʗɼʙʏʗ ɾ ɸʌʔʖɼʉ.ʍʗɸʍʛ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍ ʐɸʚ ʎʏʙʖ ʑɼʖʛ ɾ ʔʏʕʏʗɼʍ
ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʋʂ ʛɸʍʂ ʆɸʗɼʗɿ,ʏʗʑɼʔɽʂ ʆɸʗʏʉɸʍɸʍ ʜɺʍɼʃ ʆʏʎʂʆʂ ɸʗɸɺ
3
ɸʗʖɸɻʗʋɸʍɿ:Ɋʗʇɼʔʖ ʔʏʕʏʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʂɻɼɸʃɸʆɸʍ ʖɼʉ ɾ.ʆɸʗʂʗ ʏʙ ʆɸʗʂʗ.
ʆʏʉʋʍɸʆʂ ɺʏʗʅɼʗʏʕ ʁɸʋɸʕɸʊɸʓ ʐʂ ʃʂʍʏʙʋ:

Իʋ ʕɸʗʑɼʖɿ,ʑɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍɿ,ʇɸʋɸʆʗɼʃʂ ʋʂ ɼʗʂʖɸʔɸʗɻ ɾ,
4
ʋʖɸʕʏʗɸʆɸʍʂ ʖɼʔʛʏʕ ɼʙ ʇɼʖɸʛʗʛʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ:ɘʏʎʆɸʆɸʗʍɼʗʂʍ ʇɸʖʏʙʆ
5 6
ɺʓɼʇʆɸɹɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʐʏʙʍʂ ʎʏʙʗʀɼʗʂ ʕʗɸ ɼʙ ɹɸʋɹɸʔɸʍʛʍɼʗ ʎɸʖ ʐʂ ʔʂʗʏʙʋ:


1

ʎʛɼʉ- élégant
2

ɸʎɸʆɼʗʖ– apprenti
3

ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ- production
4

ʋʖɸʕʏʗɸʆɸʍ- intellectuel
5

ɺʓɼʇʆɸɹɸʍʏʙʀʌʏʙʍ- vulgarité
6

ɹɸʋɹɸʔɸʍʛ– rumeur, ragot

15AMV1ME1

Page : 5/7

20

25

30

35

40

7
ɒɼʗɼʙʔ ɸʌɻ ʂʔʆ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʎʄɸʖɸʖɼʉʂ ɸʍʑɸʎʖʏʍ ʕɼʗɸʆɸʘʏʙʍ ɾ ʆɸʗʅɼʔ:
ɑʍɻʇɸʍʏʙʗʂʍ ʕɼʗɸɹɼʗʏʉ ʇʗɸʋɸʍʍɼʗʂ ɺʏʗʅɸɻʗʏʙʋɿ ʂʗɼʍ ɼʍ ʕʔʖɸʇʏʙʋ ɼʙ
8
ʄʍɻʗʏʙʋ ɼʍ,ʏʗ ɹʏʗɹʏʛʕɸʅ ʋʖʛɼʗɿ ʇɸʍɻɸʗʖɼʘʍʂ ʕɼʊɼʗʂ ʑɸʗɸɺɸʌʏʙʋ:

ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍʂ ʋʂɸʆ ɸʎʆɼʗʖɿ ɼʔ ɼʋ:Վʗɸʔ ʋɼʅ ʇʏʙʌʔɼʗ ɾ ɻʗɼʃ ɼʙ
ɸʓɸʒʂʍ ʜʗʕɸʍʂʘ ʂʔʆ ɸʋɼʍ ʊʂɺ ʀɸʚʏʙʋ ɾ,ʏʗ ɸʗʇɼʔʖʂʔ ʋɼʒ ɸʓɸʒ ɺʍɸʋ:


-Նɸʄʏʗɻɿ,ɸʔʏʙʋ ɾ,ɸʍʑʂʖɸʍʂ ʋɼʆɿ ɻʏʙʗʔ ɼʆɸʕ:ɋʏʃʏʗʏʕʂʍ ʕʔʖɸʇɼʃʂ
ʐɾʗ,ʔʏʙʖ ɾʗ ʄʏʔʏʙʋ ɼʙ ɺʏʉʏʙʀʌʏʙʍ ɾʗ ɸʍʏʙʋ:
ɡ՛ʐ,ɼʔ ʍʋɸʍ ɹɸʍɼʗ ʐɼʋ ɸʍʏʙʋ,ʆɸʗʏʉ ɾ ʕʔʖɸʇ ʃʂʍɼʃ:Մʂɸʌʍ ʀɼ ...ʑʂʖʂ
ʆɸʗʏʉɸʍɸɶʋ ɸʗɻɸʗɸʘʍɼʃ ʂʗ ʇʏʙʌʔɼʗɿ ɺʏʗʅʂ ɸʔʑɸʗɼɽʏʙʋ:Փɸʌʃʏʙʍ ʐɼʍ
ɿʍɻʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʔ.ɻɸʍɻɸʉɸʎɸʗʁ ɼʋ ɼʙ ʘʗʕɸʅ:


-Մʂʖʛɻ ʏʙʗʂʎ ʖɼʉ ɾ,ʇɸʔʖɸʖʏʙʋ ɾ ʂʍʛʍ ɾʃ,ʋʂ ʛɸʍʂ ʜʗ ʇɼʖʏ:
Իʗɸʕʏʙʍʛ ʏʙʍʂ,ʋʂʖʛʔ ʏʙʗʂʎ ʖɼʉ ɾ:Ɏʔ ʆʏʎʆɸʆɸʗʏʙʀʌɸʍ ʆʏʐʏʙʋ ʐʏʙʍɼʋ:Ɋʔɼʉɿ
ʆɸʎʕʂ ʋɼʒ ʋʖʘʍɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʏʙʔʏʙʋʍɸʗɸʍʂ ɼʙ ʋɸʖɼʍɸɻɸʗɸʍʂ ʋɸʔʂʍ ɼʋ
9
ɼʗɸɽʏʙʋ:Մʂʖʛʔ ʍɸʕɸʗʆʏʙʋ ɾ ʏʔʆɼɽʜʅ ɸʚɼʗʏʕ ʆɸʑʏʙʌʖ ʒʗɼʗʂ ʕʗɸ:Իʍʐʑɼɶʔ
ɹɸʘɸʖʗɼʋ,ʂʍʐʑɼɶʔ ɸʗɻɸʗɸʘʍɼʋ ʂʍʛʔ ʂʍʈ:Իʍʈ ʇɸʋɸʗ ʂʔʆ ɸʍɹɸʘɸʖʗɼʃʂ ɼʍ
ʋʍʏʙʋ ɸʌɻ ɼʗɸɽʍɼʗɿ,ʏʗʏʍʛ ʖɼʉ ʐʏʙʍɼʍ ɸʍʎʏʙʎʖ ʆʏʎʆɸʆɸʗʂ ɸʎʄɸʖɸʕɸʌʗʏʙʋ:
ɢɼʋ ʏʙɽʏʙʋ ʄʏʔʖʏʕɸʍɼʃ ʔɸʆɸʌʍ,ʏʗ ɸʍʏʗʏʎ ʆɼʗʑʏʕ ɽɺʏʙʋ ɼʋ,ʀɼ ɼʔ ɼʗɹɼʛ ʃɸʕ
ɸʗʇɼʔʖɸʕʏʗ ʐʑʂʖʂ ʃʂʍɼʋ:ɡʙʗʂɶʎ ɹɸʍ...ʏɶʕ ɺʂʖʂ:

10
əɸʆɸʓɸʆ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʌʔ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʔ ɵ ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍɿ ʔʂʗʏʙʋ ɾ
ʂʍʈ: [...]ɡʙʔʋɸʍ ʐɺʏʇɸʘʕɸʅ ʋʂ ʅɸʗɸʕ ʆɸ ɸʌʔ ʋɸʗɻʏʙ ʋɼʒ:ɘɸʗɻɸʘɼʃ ɾ ʋʂ ʛɸʍʂ
ʕɼʑ ɼʙ ɋɼʌʗʏʙʀʂʘ «Ɋɽɻɸʆ»ʀɼʗʀʍ ɾ ʔʖɸʍʏʙʋ:Իʍʈ ʇɼʖ ʄʏʔɼʃʏʙ ʑɸʇʂʍ ʇɸʊɸʄ
ʇɸʗʘʏʙʋʍɼʗ ɾ ɸʍʏʙʋ ʂʗ ʐʂʋɸʘɸʅ ʄʍɻʂʗʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ,ʂʍʐɿ ʏʗ ʎʏʌʏʙʋ ɾ ʂʋ
ʂʍʛʍɸʔʂʗʏʙʀʌʏʙʍ:Վɸʗɻɸʍʂ ɸʐʛʂʍ ɼʔ ʆɸʗɼʙʏʗ ʋɼʆʍ ɼʋ ɼʙ ʂʗ ʕʗɸ
11
ɺɼʗɸɽɸʍʘʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʋɵ ʕʆɸʌɸʆɸʍʔ:


7

ʕɼʗɸʆɸʘʏʙ- surveillant
8

ɹʏʗɹʏʛʕɸʅ - enflammé, excité
9

ɸʚ– rive, rivage
10

ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍ– inconvénient, défaut
11

ɺɼʗɸɽɸʍʘʏʙʀʂʙʍ- superiorité

15AMV1ME1

Page : 6/7
TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 points)

1.
Իʍʐʑʂʔʂɶ ʖɼʉʏʙʋ ɾ ɺʖʍʕʏʙʋ ʆʏʎʆɸʆɸʗʏʙʀʌɸʍ ɸʎʄɸʖɸʖɼʉʂʍ:

2.
Ɋʎʆɼʗʖʍɼʗɿ ɸʌʔ ɸʎʄɸʖɸʕɸʌʗʏʙʋ ʂʍʐʏɶʙ ɼʍ ʆɸʗɼʙʏʗ ɻɼʗ
ʆɸʖɸʗʏʙʋ:

3.
Նʆɸʗɸɺʗɼʛ ʕɸʗʑɼʖ Վɸʗɻɸʍʂʍ ʋʂ ʛɸʍʂ ʍɸʄɸɻɸʔʏʙʀʌɸʋɹ:

4.
ɣɸʖʋʏʉɿ ɺʏɶʇ ɾ ʂʗ ʔʏʕʏʗɸʅ ɸʗʇɼʔʖʂʘ:

5.
ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍɿ ʂʗ ɸɽɸʖ ʁɸʋɼʗʂʍ ʂʍʐʏɶʕ ɾ ʇɼʖɸʛʗʛʗʕʏʙʋ:

II. EXPRESSION ÉCRITE : (10 points)
Traitez les deux sujets. (120 mots minimum pour chaque question)

1.
Նʆɸʗɸɺʗɼʛ,ʀɼ ʂʍʐ ʇɸʗɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ɼʍ ɣɸʗʏʍ Վɸʗɻɸʍʂ ɼʙ
ʑɸʖʋʏʉʂ ʋʂʒɼʙ:

2.
ɋɸʘɸʖʗɼ՛ʛ ʀɼ ʈɼɽ ʇɸʋɸʗ ɸʗʇɼʔʖ ɿʍʖʗɼʃʏʙ ʐɸʚɸʍʂʎʍɼʗɿ ʏʗʏɶʛ
ɼʍ:əɸʕɸʖʏʙʋ ɼʛ ʆʏʐʏʙʋʂ ɺɸʉɸʚɸʗʂʍ:

15AMV1ME1

Page : 7/7