//img.uscri.be/pth/ecadf1be93c8e0c1206c5a92021d3f7302b369bb
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Tredje Lomé-Konvention AVS-EØF

De
64 pages
AVS/EØF-MINISTERRÅDET Bruxelles TEKSTER VEDRØRENDE DET INDUSTRIELLE SAMARBEJDE VIII TEKSTER VEDRØRENDE SAMARBEJDE MED HENSYN TIL LANDBRUGET OG LANDDISTRIKTERNE VI TREDJE LOMÉ-KONVENTION AVS-EØF (undertegnet den 8. december 1984) 1. januar 1988 — 31. december 1988 AVS/EØF-MINISTERRÅDET Bruxelles TEKSTER VEDRØRENDE DE INDUSTRIELLE SAMARBEJD VIII TEKSTER VEDRØRENDE SAMARBEJDE MED HENSYN TIL LANDBRUGE' OG LANDDISTRIKTERNE VI TREDJE LOMÉ-KONVENTION AVS-EØF (undertegnet den 8. december 1984) 1. januar 1988 — 31. december 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES ISBN 92-824-0693-8 DE ¡SBN 92-824-0695-4 GR ISBN 92-824-0696-2 EN ¡SBN 92-824-0697-0 FR ISBN 92-824-0698-9 ITN 92-824-0699-7 NL ISBN 92-824-0700-4 PT ¡SBN 92-824-0701-2 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1989 ISBN 92-824-0694-6 Katalognummer: BX-56-89-586-DA-C © EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles — Luxembourg, 1989 Eftertryk tiliadt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Belgium - 3 -INDHOLDSFORTEGNELSE RETSAKTER VSDTAGETAF UDVALGET FOR INDUSTRIELT SAMARBEJDE Side Afgørelse nr. 1/88/UIS truffet af Udvalget for Industri­elt Samarbejde AVS-EØF den 14. april 1988 om udnævnelse af medlemmer af bestyrelsen for CIU Afgørelse nr. 2/88/UIS truffet af Udvalget for Industri­elt Samarbejde AVS-EØF den 18.
Voir plus Voir moins