Työllisyys Euroopassa

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Työllisyys Euroopassa Kuinka työllisyyden haasteisiin vastataan t=z& * 1996 * Työllisyys Euroopassa Kuinka työllisyyden haasteisiin vastataan 1996 Työllisyys & sosiaaliasiat Työllisyys ja työmarkkinat Euroopan komissio Työllisyyden, työmarkkinasuhteiden ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V.A.1 Käsikirjoitus valmistunut 1996 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1997 ISBN 92-828-0144-6 © Euroopan yhteisöt, 1997 Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähdetiedot mainitaan. Printed in Italy Tiivistelmä - Kuinka työllisyyden haasteisiin vastataan Tiivistelmä - Kuinka työllisyyden haasteisiin vastataan Työllisyys Euroopassa 1996 -kertomuksessa esitetään - Vuonna 1994 alkanut kasvun elpyminen jokseenkin Euroopan unionin työllisyyden ja työmarkkinoiden viimei­ pysähtyi vuoden 1995 lopussa lähinnä rahoitusmarkki­noiden epäsuotuisan kehityksen vuoksi. Kasvun odote­simmät suuntaukset. Siinä analysoidaan nykytilannetta ja taan kuitenkin jatkuvan tämän vuoden aikana ja kiihty­hahmotellaan poliittisia kysymyksiä, joihin on otettava vän vuonna 1997. kantaa, jos työllisyyteen liittyvät ongelmat halutaan rat­kaista.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 11
Langue Finnish
Signaler un problème