Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen
3 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
3 pages
Nederlandse

Description

NA-67-05-686-NL-C Belangrijke feiten en cijfersEuropese UnieBelangrijke feiten en cijfersover Europa en de Europeanen over Europa en de EuropeanenDe Europese Unie (EU) omvat, met 25 lidstaten, een groot deel NLvan het werelddeel Europa. Wanneer in 2007 nog twee landentoetreden, zal de EU bijna een half miljard inwoners tellen.De Europese Unie streeft ernaar een eerlijke en zorgzamesamenleving te zijn. Alle EU-landen zetten zich in voor vrede,democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van demensenrechten en werken samen om deze waarden over degehele wereld te verspreiden.De EU creëert nieuwe werkgelegenheid en betere banen enzorgt dat haar burgers nieuwe vaardigheden leren om zo haarconcurrentievermogen en haar welvaart te vergroten. Insamenwerking met haar naaste buren spant de EU zich in ombuiten haar grenzen welvaart en democratische vooruitgang tebevorderen.Aan de hand van tabellen, grafieken en vermakelijke illustratiesworden in deze brochure de belangrijkste feiten en cijfers overde Europese Unie weergegeven. Er worden interessantevergelijkingen gemaakt tussen de lidstaten en soms met anderegrote economieën.De landen die zich kandidaat hebben gesteld voor toetredingtot de EU werden ook opgenomen, in een afzonderlijke sectie.PublicatiebureauPublications.eu.intOverige informatie over de Europese UnieVia de Europaserver kan op internet informatie in alle officiële talen van de Europese Unie worden geraadpleegd: http://europa.eu.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 300
Langue Nederlandse

Exrait

Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen De Europese Unie (EU) omvat, met 25 lidstaten, een groot deelNL van het werelddeel Europa. Wanneer in 2007 nog twee landen toetreden, zal de EU bijna een half miljard inwoners tellen. De Europese Unie streeft ernaar een eerlijke en zorgzame samenleving te zijn. Alle EUlanden zetten zich in voor vrede, democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en werken samen om deze waarden over de gehele wereld te verspreiden. De EU creëert nieuwe werkgelegenheid en betere banen en zorgt dat haar burgers nieuwe vaardigheden leren om zo haar concurrentievermogen en haar welvaart te vergroten. In samenwerking met haar naaste buren spant de EU zich in om buiten haar grenzen welvaart en democratische vooruitgang te bevorderen. Aan de hand van tabellen, grafieken en vermakelijke illustraties worden in deze brochure de belangrijkste feiten en cijfers over de Europese Unie weergegeven. Er worden interessante vergelijkingen gemaakt tussen de lidstaten en soms met andere grote economieën.
De landen die zich kandidaat hebben gesteld voor toetreding tot de EU werden ook opgenomen, in een afzonderlijke sectie.
Publicatiebureau Publications.eu.int
Europese Unie
Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen
Deze brochure en andere beknopte, duidelijke uiteenzettingen over de EU zijn ook te vinden op de website:europa.eu.int/comm/publications
Europese Commissie Directoraatgeneraal Communicatie Publicaties B1049 Brussel
Tekst voltooid in mei 2005
Omslag, illustraties en layout: Zack
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2006
ISBN 9289495545
Catalogusnr.: NA6705686NLC
© Europese Gemeenschappen, 2006 Reproductie is toegestaan.
Printed in Germany
G EDRUKT OP WIT CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
Overige informatie over de Europese Unie
Via de Europaserver kan op internet informatie in alle officiële talen van de Europese Unie worden geraadpleegd:http://europa.eu.int
ie heeft een uitgebreid netwerk van verdeel en contactpunten opgericht om algemene informatie te verstrekken aan het ROPEDIRECTinformatienetwerk). Verspreid over heel Europa zijn honderden plaatselijke EUinformatiecentra gevestigd. Het  ichtstbijzijndekunt u vinden op de website:europa.eu.int/comm/relays/index_nl.htm EUROPEDIRECTbeantwoordt uw vragen over de Europese Unie. De informatiedienst is te bereiken op het gratis telefoonnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11(voor abonnees van buiten de EU geldt het gewone nummer: (322) 299 96 96), of via email op het adres: europa.eu.int/europedirect Informatie en publicaties over de Europese Unie in het Nederlands zijn verkrijgbaar bij: VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DEBUREAUS VAN HET EUROPESE COMMISSIEEUROPEES PARLEMENT Vertegenwoordiging in BelgiëBureau in België Archimedesstraat 73, B1000 BrusselWiertzstraat 60, B1047 Brussel Tel. (322) 295 38 44Tel. (322) 284 20 05 Fax (322) 295 01 66Fax (322) 230 75 55 Internet: europa.eu.int/comm/represent/beInternet: www.europarl.eu.int/brussels Email: representbel@cec.eu.intEmail: epbrussels@europarl.eu.int
Vertegenwoordiging in Nederland Korte Vijverberg 5, NL2513 AB Den Haag Tel. (3170) 313 53 00 Fax (3170) 364 66 19 Internet: www.eu.nl Email: burhay@cec.eu.int
Bureau in Nederland Korte Vijverberg 6, NL2513 AB Den Haag Tel. (3170) 362 49 41 Fax (3170) 364 70 01 Internet: www.europarl.eu.int/denhaag Email: EPDenHaag@europarl.eu.int
Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus van de Europese Commissie en van het Europees Parlement in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft delegaties in andere landen van de wereld.
Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen De Europese Unie (EU) omvat, met 25 lidstaten, een groot deelNL van het werelddeel Europa. Wanneer in 2007 nog twee landen toetreden, zal de EU bijna een half miljard inwoners tellen. De Europese Unie streeft ernaar een eerlijke en zorgzame samenleving te zijn. Alle EUlanden zetten zich in voor vrede, democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en werken samen om deze waarden over de gehele wereld te verspreiden. De EU creëert nieuwe werkgelegenheid en betere banen en zorgt dat haar burgers nieuwe vaardigheden leren om zo haar concurrentievermogen en haar welvaart te vergroten. In samenwerking met haar naaste buren spant de EU zich in om buiten haar grenzen welvaart en democratische vooruitgang te bevorderen. Aan de hand van tabellen, grafieken en vermakelijke illustraties worden in deze brochure de belangrijkste feiten en cijfers over de Europese Unie weergegeven. Er worden interessante vergelijkingen gemaakt tussen de lidstaten en soms met andere grote economieën.
De landen die zich kandidaat hebben gesteld voor toetreding tot de EU werden ook opgenomen, in een afzonderlijke sectie.
Publicatiebureau Publications.eu.int
Europese Unie
Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen