EU-bestämmelser om social trygghet
56 pages
Swedish

EU-bestämmelser om social trygghet

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
56 pages
Swedish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen A3, 'Ό ^lk in O à Sysselsättning & socialpolitik Europeiska kommissionen integrering! EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Sysselsättning Se socialpolitik Social trygghet och social integrering Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik Enhet E.3 Manuskriptet färdigställdes den 1 september 1999 Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis åsikt eller ställningstagande av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik. Om Ni vill få det elektroniska nyhetsbrevet "ESmail" från Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning socialpolitik ber vi Er skicka e-post till empl-esmail@.cec.eu.int. Nyhetsbrevet utkommer regelbundet på tyska, engelska och franska. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN 92-828-8302-7 © Europeiska gemenskaperna, 2000 Kopiering tilläten med angivande av källan. Printed in Belgium Vad är denna vägledning bra för?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 71
Langue Swedish
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents