Sociale bescherming in Europa 1999

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sociale bescherming in Europa 1999 Samenvatting I* 9M [tf} ft» ft» r« Il Werkgelegenheid & sociale zaken Europese Commissie Sociale bescherming in Europa 1999 Samenvatting Werkgelegenheid & sociale zaken Sociale zekerheid & maatschappelijke integratie Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken Eenheid EMPLÆ/2 Manuscript voltooid in maart 2000 Dit document is gebaseerd op document COM(2000) 163 def. De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van het directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken van de Europese Commissie. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000 ISBN 92-828-9339-1 © Europese Gemeenschappen, 2000 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER Sociale bescherming in Europa 1999 - Samenvatting Sociale bescherming in Europa 1999 — Samenvatting it is het eerste verslag dat volgt op het voorstel van — sociale integratie bevorderen; en D de Europese Commissie uit juli 1999 voor het opstellen van een „gemeenschappelijke strategie voor de — een betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezond­heidsbescherming garanderen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 82
Langue Nederlandse
Signaler un problème