Werkgelegenheid in Europa

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Werkgelegenheid in Europa Aanpak van het werkgelegenheidsprobleem ¡=> * 1996 * k k *• • Werkgelegenheid in Europa Aanpak van het werkgelegenheidsprobleem 1996 Werkgelegenheid & sociale zaken d en arbeidsmarkt Europese Commissie Directoraat-generaal werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken Eenheid V/A/1 Manuscript voltooid in 1996 Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997 ISBN 92-828-0142-X © Europese Gemeenschappen, 1997 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Italy Puntsgewijze samenvatting — De werkgelegenheidsopgave Puntsgewijze samenvatting -De werkgelegenheidsopgave - Het herstel van de groei in 1994, is eind 1995 vrijwel tot Dit rapport geeft de laatste ontwikkelingen weer op het staan gekomen, voornamelijk vanwege ongunstige ont­gebied van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in Europa. Het bevat een analyse van de huidige situatie en wikkelingen op de financiële markten. Niettemin wordt schetst vele te behandelen kwesties van beleid, nodig voor in de loop van dit jaar een herstel van de groei verwacht, de aanpak van het werkgelegenheidsprobleem. die in 1977 zal versnellen.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 0
EAN13 928280142
Langue Nederlandse
Signaler un problème